Dansk-engelsk oversættelse af "tyde på"

DA

"tyde på" engelsk oversættelse

DA tyde på
volume_up
{verbum}

tyde på (også: byde, foreslå, tilbyde, tale for)
tyde på (også: indikere, markere, tilkendegive, vise)
Udenrigsministerens tale kunne tyde , at det ikke bliver tilfældet.
The speech of the foreign minister indicated that this would not be the case.
For øjeblikket synes alt at tyde , at det er trods og ikke fornuft, der styrer den tjekkiske regerings handlinger.
At present, all the signs seem to indicate that defiance rather than reason is the mainspring for the Czech Government's actions.
Vort forslag er blevet fremsendt til alle de berørte lande, og fraværet af negative reaktioner ser ud til at tyde , at harmoniseringen af sommertiden accepteres af alle.
Our proposal was sent to all the countries concerned and the absence of negative reaction seems to indicate that harmonization of the summer-time period is widely accepted.
tyde på (også: vidne om, vise)

Lignende oversættelser "tyde på" på engelsk

tyde verbum
præposition

Eksempelsætninger "tyde på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishUdenrigsministerens tale kunne tyde , at det ikke bliver tilfældet.
The speech of the foreign minister indicated that this would not be the case.
DanishTudjmans reaktion synes at tyde en tilbagevenden mod de kommunistiske tider.
Tudjman's reaction is reminiscent of the former communist era.
DanishDet kunne tyde , at de alliancefrie lande er lige så interesserede i at udvikle en fælles forsvarspolitik som alle andre.
This implies that the non-aligned countries are as interested as all others in developing a common defence policy.
DanishDe har forstået, at de europæiske institutioner ikke er så fjerne, som nogle af deres aktiviteter kunne tyde .
The subject of the patentability of software inventions is one of the most important subjects we have discussed during that period.
DanishDe skal heller ikke udsættes for disse salgsbudskaber, som de ikke rigtig kan tyde grund af deres manglende erfaring.
Nor should they be exposed to these sales messages which they cannot properly interpret because of their lack of experience.
DanishVi skal derfor lære at tyde tidlige tegn konflikt og have modet til at tage fat om problemerne, før de koger over.
So we must learn to detect early signs of conflict and have the courage to address the problem before it reaches its boiling point.
DanishOg amerikanernes opførsel under Rambouillet-forhandlingerne kunne tyde , at de ikke har gjort alt, for at de afsluttes.
What is more, the way in which the Americans behaved at the Rambouillet talks gives the impression that they did not do everything possible to help the parties reach an agreement.
DanishDe langvarige forhandlinger og det utal af møder, som samtlige Parlamentets udvalg har brugt emnet, kunne tyde , at der er tale om et ambitiøst projekt.
The length of the debates and the number of meetings that all Parliament's committees have devoted to it lead us to expect a far-reaching project.
DanishMen der er nogle ting, jeg gerne vil have afklaret, da nogle af de ting, jeg har hørt i dag, kunne tyde , at vi ikke taler om de samme tekster.
But there are certain issues I would like to clarify because, having heard some things which have been said here, it appears that we are talking about different texts.
DanishJeg må konstatere, at man ikke kan foretage sig skridt, der kunne tyde , at man tvivler på det velsignede ved liberaliseringen af verdenshandlen.
I must say that it looks like we would not be able to undertake any action that might give the impression that doubts exist as to the benefits of liberalising world trade.
DanishJeg kan foreløbig ikke fortælle Dem mere herom, men hvis vi bliver gjort opmærksom noget, som kunne tyde forskelsbehandling, så undersøges dette med det samme.
I cannot tell you any more about this for the time being, but if anything is brought to our attention which could point to discrimination, it will be investigated immediately.
DanishI øjeblikket kunne noget tyde , at fem af de 11 medlemsstater, der kommer med i den første bølge af EMU, i det mindste vil få nogle af deres mønter fremstillet i Llantrisant i Sydwales.
At the moment we have an indication that five of the eleven Member States who are joining the first wave of EMU will have at least some of their coin blanks minted in Llantrisant, South Wales.