Dansk-engelsk oversættelse af "uddannelse"

DA

"uddannelse" engelsk oversættelse

DA uddannelse
volume_up
{en}

uddannelse (også: opdragelse, oplæring, undervisning)
volume_up
education {substantiv}
Jeg mener, at uddannelse, uddannelse og atter uddannelse er svaret på fattigdom.
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
Retten til uddannelse og adgang til uddannelse er ofte tomme ord i udviklingslande.
The right to education and access to education are often empty words in developing countries.
Man skal investere i uddannelse og videreuddannelse, i livslang uddannelse.
You have to invest in education and training, in life-long learning.
uddannelse (også: (faglig) uddannelse, oplæring)
volume_up
training {substantiv}
Derfor skal uddannelse, uddannelse og uddannelse være målet for konkurrenceevnen.
So: training, training and training should be our objective for the sake of competitiveness.
Vedvarende uddannelse og efteruddannelse danner grundlaget for en effektiv indsats.
Permanent training and continuing training are at the root of efficient action.
For de søfarendes vedkommende vil det sige uddannelse og atter uddannelse.
For seafarers, that means training and further training.
uddannelse (også: dannelse)
volume_up
edification {substantiv} [form.]

Eksempelsætninger "uddannelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishVi har ligeledes anmodet om bedre uddannelse og videreuddannelse af underviserne.
We have also requested greater lifelong learning and retraining for teachers.
DanishVi har store problemer med de lange overgangsfrister for læger under uddannelse.
We struggle greatly with the long transitional periods for the junior doctors sector.
DanishHr. formand, livslang uddannelse er noget, som vi alle betragter med største velvilje.
Lifelong learning is something we all look upon with the greatest benevolence.
DanishVores politistyrke og andre sikkerhedsenheder er under omstrukturering og uddannelse.
Our police force and other security units are being restructured and trained.
DanishForslaget sigter på tredjelandsstatsborgeres migrationer med henblik på uddannelse.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
DanishVi ved, at livslang uddannelse fremover vil få en endnu større betydning.
We all know that life-long learning will become much more important in the future.
DanishLige muligheder på områder som uddannelse og arbejde er stadig langt fra virkeligheden.
Women continue to be disadvantaged and discriminated against in every area of life.
Danishrådgivende ordfører for Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport.
Mr President, no great drama has been acted out around the debate on the budget this year.
DanishUddannelse og oplysning til borgerne er vigtige aspekter i denne forbindelse.
Educating and informing society on the subject is tremendously important.
DanishLivslang uddannelse kræver det modsatte, nemlig kontinuitet og lange tidshorisonter.
Lifelong learning requires the opposite, namely continuity and courses of long duration.
DanishDerfor håber jeg, at vi kan fastholde vores fokus på livslang uddannelse.
Therefore I would hope that we maintain our emphasis on life-long learning.
DanishMine overbevisninger, min uddannelse og mit folks mandat bekræfter dette.
My convictions, my background and the mandate of my people testify to this.
DanishDe får sjældent livslang uddannelse, selv om det jo er meget vigtigt.
Lifelong learning often passes them by, while this is, in fact, very important.
DanishDisse områder omfatter uddannelse og kultur, miljø samt retlige og indre anliggender.
The Commission understands that the presidency has difficulties with the date proposed.
DanishVi har netop noget positivt at bemærke til områderne opdragelse, uddannelse, og kultur.
In fact we have some positive feedback for you on the educational and cultural front.
DanishDet er allerede sket inden for områderne uddannelse, sociale forhold og sundhed.
Mr President, the proposal for a Services Directive is reactionary.
DanishEt andet bistandseksempel er EU ' s finansiering af dommeres uddannelse i varemærker.
We have recently concluded an EC-China Agreement on customs cooperation.
DanishDet er meningsløst at tale om livslang uddannelse og så glemme forskerne.
It is pointless to talk about lifelong learning if we ignore researchers.
DanishLivslang uddannelse er i en nøgleposition i bekæmpelsen af arbejdsløsheden og fremmedgørelsen.
Lifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
DanishÆndringsforslag 5 drejer sig om den ugentlige arbejdstid for læger under uddannelse.
Amendment No 5 regulates the weekly working hours of junior doctors.