Dansk-engelsk oversættelse af "vanvittig"

DA

"vanvittig" engelsk oversættelse

DA vanvittig
volume_up
{adjektiv}

vanvittig (også: gal, sindssyg, skør, vred)
volume_up
mad {adj.}
Som en vanvittig Mand der udslynger Gløder Pile og Død
As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death,
Under sådanne omstændigheder ville det være vanvittigt at nedskære budgettet i denne grad.
In such circumstances, it would be mad to slash the budget to this extent.
Hr. Cunha, De ved, at jeg finder den del af forslaget vanvittigt.
Mr Cunha, you know I believe that part of the proposal is mad.
vanvittig (også: bestyrtet, forrykt, knust, oprevet)
vanvittig (også: afsindig, rasende)

Eksempelsætninger "vanvittig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDette er en helt vanvittig påstand, som jeg synes burde trækkes tilbage.
This is a completely absurd assertion which I think ought to be withdrawn.
DanishDet er en vanvittig situation, som man ikke bør opmuntre medlemsstaterne til at kopiere i fremtiden.
This is a crazy situation which Member States should not be encouraged to repeat.
DanishDet hele forekommer mig rent faktisk at være en vanvittig katastrofe.
In fact the whole thing, it seems to me, is an insane catastrophe.
DanishHvad angår Algeriet, er situationen absolut vanvittig.
As far as Algeria is concerned, the situation there is completely outrageous.
DanishDen kolde krig førte til en vanvittig kernevåbenkaprustning, som kan tilintetgøre hele menneskeheden.
The Cold War resulted in insane nuclear armament, which could annihilate all of humanity.
DanishEndnu mere vanvittig er påstanden om, at forbuddet er skyld i den stigende brug af narkotika.
Even more outrageous is the allegation that prohibition is to blame for the increase in the use of drugs.
DanishDe fleste skal betale en vanvittig pris for billetterne.
Most of those who do will pay vastly inflated prices.
DanishMan bør forhindre aktionerne fra de militærkliker, der står bag statskup og en vanvittig forvaltning af magten.
The military cliques which have perpetrated the coup and are wielding power arbitrarily must be stopped.
DanishAt vente på, at Chiracs, Balkenendes og Blairs efterfølgere bliver frådede føderalister er en vanvittig fantasi.
Waiting for the successors of Chirac, Balkenende and Blair to be thrusting federalists is a crazy fantasy.
DanishHvis man adskiller ejerforholdet til skinnerne fra ejerforholdet til togene, får man en vanvittig situation.
It would be a very illiberal doctrine to say that liberalisation should be pursued in an inflexible way, insensitive to local realities.
DanishJeg vil gerne til sidst lige nævne et andet punkt, som er vanvittig vigtigt både i fru Redings betænkning og i krisen i Kosovo.
Finally, I should like to raise another point which is terribly important both in Mrs Reding's report and in the crisis in Kosovo.
DanishDet er en vanvittig økonomi.
DanishForholder det sig sådan, at når en vanvittig gerning ikke drejer sig om bygninger, men om hele verden, så er den mere acceptabel?
Is it the case that when the absurd act does not concern individual structures, but the entire world, it becomes more acceptable?
DanishEn sådan forestilling er vanvittig!
DanishEfter min overbevisning er det umoralsk over for lavindkomstlandene, og det ville være vanvittig samfundsøkonomi for arbejdstagerne i Europa.
That in my view would be immoral to low-income countries and it would be insane economics for the working people of Europe.
DanishNaturligvis kan man sige, at hvis en regering i en medlemsstat pludselig bliver vanvittig, at man så nøje skal fastsætte, hvad der skal ske.
Naturally, one could say, what if some EU government or other lost its faculties, you would need to specify all the steps one by one.
DanishHr. formand, jeg synes, det er en vanvittig handlemåde, at når en gruppe har stillet en mundtlig forespørgsel, så fører en anden gruppe først ordet herom.
Mr President, I find it rather strange that one group has tabled an oral question, but another is allowed to speak first.
DanishMalplaceret, fordi den kommer fra en regering, som i to år har været forviklet i en vanvittig grænsekrig med et naboland, Eritrea.
Misplaced because this statement is made by a government which has been embroiled in an absurd war over borders with its neighbour, Eritrea, for two years now.
DanishDagsordenen sættes af en vanvittig mand, der forestiller at modtage beskeder fra Helligånden om, at han skal lede Uganda i overensstemmelse med de 10 bud.
The agenda is one insane man pretending to receive messages from the Holy Spirit that he should rule Uganda according to the Ten Commandments.
DanishStejl I Heste tag vanvittig Fart I Vogne lad Heltene rykke frem Kusj Put som bærer Skjold og Luderne som spænder Bue.
Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth; the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle and bend the bow.