Dansk-engelsk oversættelse af "viden"

DA

"viden" engelsk oversættelse

DA viden
volume_up
{en}

viden (også: kundskab)
volume_up
knowledge {substantiv}
Europa producerer megen ny viden, men produktion af viden er ikke tilstrækkeligt.
Europe produces a great deal of new knowledge, but production of knowledge is not enough.
Den, der ikke har en grundlæggende viden, ved heller ikke, hvor han skal hente sin viden.
Those who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
Derfor skal viden og økonomi være drivkraften i den bæredygtige udvikling.
Thus, knowledge and innovation are the driving force of sustainable development.
viden (også: vidensområde)
volume_up
ken {substantiv} [gl.dags]

Eksempelsætninger "viden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg har sikker viden om, at hr. kommissær Van Miert har store problemer hermed.
I know for certain that Commissioner Van Miert finds them difficult to accept too.
DanishDerfor har vi brug for endnu mere viden om årsager, virkninger og sammenhænge.
We therefore need even more understanding of causes, effects and connections.
DanishAlt dette kræver en hel del viden og støtte fra samfundet, EU, staten og borgerne.
Particular attention should also be paid to the development of human capital.
DanishOg i morgen vil vi alle skulle stemme efter bedste viden og samvittighed.
And tomorrow we shall all have to follow both our hearts and minds when we vote.
DanishNu forsøger vi at indhente en mere præcis viden om de forskellige holdninger.
Now we try to find out with greater accuracy what the various positions are.
DanishDet hører så at sige til den grundlæggende viden i et retsstatsdemokrati!
This is one of the fundamental principles of a democracy under the rule of law.
DanishDer ikke nogen praktiske grunde til hinder for at opnå viden om sprog i Unionen.
If the tests are applied to the world of languages, the conclusions might be surprising.
DanishAt beherske viden betyder magt og mangel på viden betyder mangel på indflydelse.
Control of information means power, and a lack of information means a lack of influence.
DanishBefolkningen har ret til denne viden, og de ansvarlige bør pålægges afgifter.
The people have a right to know and the people responsible should be taxed.
DanishBestemmelser vedrørende udveksling med Danmark af viden på kerneenergiområdet
Provisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy
DanishDer er tale om et område, som hun har stor viden om, og som hun er godt hjemme i.
This is a field about which she knows a great deal and which she understands thoroughly.
DanishBestemmelser vedrørende udveksling med Irland af viden på kerneenergiområdet
Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
DanishEn bredere adgang til information anbefales også under princippet om ret til viden.
Wider availability of information is also recommended under the right-to-know principle.
DanishVi, der har deltaget, har nu alle en bedre viden om, hvad Europa ikke skal gøre.
All of us who took part in those events now have a better idea of what Europe should not do.
DanishBegge har en stor logistisk erfaring og viden og ligeledes stor sagkundskab.
Both have a great deal of logistical experience, expertise and know-how.
DanishIOM er nok den organisation, der ligger inde med den største viden på området.
IOM is probably the organisation with the most expertise in the area.
DanishDen sociale kløft mellem folk med viden og folk uden viden skal mindskes.
The social divide between the informed and the uninformed must be bridged.
DanishSom den store formand Delors mindede om, vil Europa nemlig ikke kunne eksistere uden viden.
There can be no Europe without culture, as the great President Delors reminded us.
DanishDette behov for viden er vel lige så stærkt som behovet for handling.
This lack of information is just as pressing a problem as the lack of action.
DanishHvad med overholdelse af lovgivningen, teknisk og videnskabelig viden og udviklingsrisici?
What about regulatory compliance and state-of-the-art and development risks?