Dansk-engelsk oversættelse af "vise"

DA

"vise" engelsk oversættelse

EN

DA vise
volume_up
{en}

vise (også: sang)
volume_up
song {substantiv}
Formandskabet skal vise, at, med ordene fra Monty Python-sangen, " Finland has it all "!
The Presidency needs to show that, in the words of the Monty Python song, ‘ Finland has it all’!
Heroes for just one day kan ikke sikre det, men måske viser Tina Turner os vejen med sit nummer» We don ' t need another hero«!
We can have no assurance on that score from the 'heroes for just one day ', but perhaps there is a message for us in the Tina Turner song - ' We do n't need another hero '!
så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren
Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

Eksempelsætninger "vise" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet er grunden til, at der desværre endnu ikke er så meget konkret at vise frem.
That is the reason why unfortunately there is not that much to report as yet.
DanishSamordning, som går videre end nødvendigt, vil vise sig at være kontraproduktivt.
Coordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
Danishrevs ikke en Spotter at han ikke skal hade dig revs den vise så elsker han dig;
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
DanishDisse data er ikke tilgængelige, da en samlet sum ville vise ukorrekte oplysninger.
The data is unavailable because a sum total would provide inaccurate information.
DanishFlere annonceenheder kan vise sig at være specielt vellykkede på følgende sider:
Multiple ad units may prove particularly successful for the following pages:
DanishDen ville på nogle uger vise sig at være katastrofal for Den Europæiske Union.
This would prove to be catastrophic for the European Union within a few weeks.
DanishHer må Kommissionen vise sig modig nok til at fortælle om årsagerne til dette.
Here, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
DanishVi skal overbevise dem om, at det vil vise sig dyrere at udsætte reformerne.
We must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
DanishReelle fremskridt på dette område vil vise borgerne fordelene ved EU ' s aktioner.
Finally, we need an open society where people are free to travel to find work.
DanishRegeringer, offentlige institutioner og Kommissionen bør vise et godt eksempel.
Governments, public institutions and the Commission should lead the way by example.
DanishDu kan vise en etiket på en placering ved at bruge parentes i dine søgeord.
You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.
DanishDerfor skal Kommissionen vise, at der ikke er nogen gråzoner på dette område.
The Commission must therefore demonstrate that no grey areas exist in that regard.
DanishDet gamle Europa skal vise sig i stand til at fremsætte visioner om en ny verden.
Old Europe must prove itself capable of setting out a vision of a new world.
DanishTjen penge ved at vise relevante annoncer på dit website - Nemt og fleksibelt system.
Earn revenue from relevant ads on your website in a hassle-free and flexible way.
DanishHvis det skulle vise sig at være tilfældet, vil der ikke ske fremskridt før 2001.
If that should prove true, there would be no progress before the year 2001.
DanishDet er ikke tilstrækkeligt at føre en forhandling og vise, at dette fænomen findes.
It is not enough just to hold a debate and demonstrate that this phenomenon exists.
DanishUden en politisk dialog vil det vise sig, at betydelige fremskridt er umulige.
Without political dialogue it will be clear that substantial progress is impossible.
DanishSå var de oven i købet heller ikke forpligtet til at vise sig her en dag om måneden.
Not only that, but they would not have to contribute a token presence once a month.
DanishMen talemåden " lovet, men ikke holdt " skulle vise sig ikke at være sand i Europa.
There should be no question of Europe failing to keep the promises it makes.
Danish" Og David sendte Folk for at vise ham Deltagelse i Anledning af hans Faders Død.
And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father.