Dansk-tysk oversættelse af "af"

DA

"af" tysk oversættelse

DA

af {præposition}

volume_up
af (også: fra)
volume_up
vom {prp.} (von dem)
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
af (også: fra, )
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
af (også: gennem, via)
af (også: fra, ud fra)
aus wiederverwertbarem Material hergestellt
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
aus den Augen aus dem Sinn

Eksempelsætninger "af" på tysk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
DanishSiden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
DanishBeviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
DanishNogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
DanishHvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
DanishJeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
DanishDisse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
DanishNogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
DanishVi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
DanishImplikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
DanishSåledes, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
DanishDet var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
DanishEn af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Danish... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
DanishVi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
DanishVi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
DanishVi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
DanishSåledes, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
DanishI løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
DanishVi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye baby. Tillykke.
Wir haben uns sehr über die Geburt Eures kleinen Jungen/Mädchens gefreut. Wir gratulieren!