Engelsk-dansk oversættelse af "to a certain extent"

EN

"to a certain extent" dansk oversættelse

EN

to a certain extent [eksempel]

volume_up
to a certain extent
To a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.
Jeg tror, at det til en vis grad er det, som Kommissionen forsøger at sige.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det er til en vis grad også problemet eller i hvert fald en meget vigtig del af det.
To a certain extent, therefore, it is still engaged in the process of its own development as a party.
Derfor er det stadig til en vis grad optaget af sine egne partiudviklingsprocesser.

Eksempelsætninger "to a certain extent" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det er til en vis grad også problemet eller i hvert fald en meget vigtig del af det.
EnglishTo a certain extent, it is the human condition that is at stake in that great country.
På sin vis er det menneskehedens vilkår, der står på spil i dette store land.
EnglishTo a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.
Jeg tror, at det til en vis grad er det, som Kommissionen forsøger at sige.
EnglishIt is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Revisionsretten er således en form for ekstern garant for Europa-Parlamentets troværdighed.
EnglishThe agreement bears out existing practice and even limits public access to a certain extent.
Aftalen bekræfter den eksisterende praksis eller indskrænker endog offentliggørelsen.
EnglishIn fact, this is what has just happened to a certain extent with the intervention in Yugoslavia.
Det er det, der faktisk på en måde lige er sket med interventionen i Jugoslavien.
EnglishI therefore understand, to a certain extent, the problem raised.
Alt for ofte ser vi spørgetiden som en del af vores aktiviteter, man kan undvære.
EnglishTo a certain extent, this has detracted from the interest in practical cooperation with Russia.
Dette har ødelagt en del af interessen for at føre praktisk samarbejde med Rusland.
EnglishAs has been pointed out, to a certain extent women experience different health problems from men.
Kvinders sundhedsproblemer er, som mange har påpeget, delvis anderledes end mænds.
EnglishAnd they are measures which, in the course of time, have proved effective to a certain extent.
Og det er foranstaltninger, som med tiden har udvist en vis effektivitet.
EnglishTruth is humble, non-majestic and republican to a certain extent.
Sandheden er ydmyg, den er ikke storslået, den er på en måde republikansk.
EnglishHowever, two points have been raised which to a certain extent are still to be clarified.
Alligevel fremhæves to punkter, som til en vis grad er uafklarede.
EnglishSo we need to be in tune to a certain extent, Mr Henderson.
Derfor er det næsten nødvendigt, at der hersker en vis harmoni imellem os, hr.
EnglishTo a certain extent, therefore, it is still engaged in the process of its own development as a party.
Derfor er det stadig til en vis grad optaget af sine egne partiudviklingsprocesser.
EnglishThis applies, for example, to the shipbuilding industry and even the textile industry to a certain extent.
Lad mig eksempelvis nævne værftsindustrien og til en vis grad også tekstilindustrien.
EnglishThe following stages will be examined to a certain extent in the first mid-term review in 2003.
Den videre udvikling vil i et vist omfang blive undersøgt i den første midtvejsvurdering i 2003.
EnglishAt the moment there is really no chance of this happening and we are disappointed to a certain extent.
I øjeblikket er der virkelig ikke nogen chance for det, og vi er til en vis grad skuffede.
EnglishThe problem is that to a certain extent it makes us slaves to reaching a degree of consensus.
Ulempen er, at vi bliver for afhængige af en vis konsensus.
EnglishFor those countries, the shortage of funding is solved to a certain extent; for us, the shortage of fish.
For de lande løses manglen på penge til dels og for os manglen på fisk.
EnglishTo a certain extent they are earmarked so that the best projects do not always get selected.
De er på en måde øremærket til sådanne formål, at det ikke altid er de bedste projekter, som bliver valgt.

Lignende oversættelser "to a certain extent" på dansk

extent substantiv
certain adjektiv
certain
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish