Engelsk-dansk oversættelse af "a little"

EN

"a little" dansk oversættelse

DA
DA
DA
EN

a little {adjektiv}

volume_up
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Lidt Søvn endnu lidt Blund lidt Hvile med samlagte Hænder:
It is therefore a little disappointing to see how little money has been added.
Så bliver man lidt skuffet, når man ser, hvor lidt penge det er blevet til.
Perhaps we could suggest that they have a little Viagra as well as a little Prozac.
Måske kunne vi foreslå, at de fik lidt Viagra såvel som lidt Prozac.

Eksempelsætninger "a little" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishTo my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
Til min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
EnglishThat is perhaps a little too diplomatic given the seriousness of the situation.
Det er måske lidt for diplomatisk, fordi situationen er så alvorlig, som den er.
EnglishFar too little is known about the mechanisms of action of endocrine disrupters.
Virkningsmekanismerne for hormonsystemforstyrrende stoffer er ikke altid kendte.
EnglishToo little attention is paid to demographic change and the lack of specialists.
Der er for lidt fokus på den demografiske forandring og manglen på specialister.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
Det får størst chance, hvis den demokratiske kontrol med pengestrømmene er ringe.
EnglishRegulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
1017 er blevet anvendt med ganske ubetydelige modifikationer siden 1960 ' erne.
EnglishRegrettably, this has not been followed through and little has happened since.
Desværre blev handlingerne ikke fulgt til dørs, og der er ikke sket meget siden.
EnglishFour years down the line, we have to recognise that very little has been done.
Fire år senere må vi konstatere, at der ikke er sket særlig meget på det område.
EnglishThey may have additional effects, but at any rate they tend to be a little cheaper.
De kan have yderligere virkninger, de er i hvert fald som regel noget billigere.
EnglishIt appears to me a little premature to herald it as a world model at this stage.
At sige allerede nu, at det er en verdensmodel, forekommer mig lidt overilet.
EnglishMr Blak, in some particularly delicate situations, a little patience is required.
Hr. Blak, i visse særlig penible situationer kræves der også en smule tålmodighed.
EnglishThis problem has been discussed often enough, but little has been done about it.
Der er jo alle rede blevet talt om dem ofte nok, og der er sket alt for lidt.
EnglishThere is very little disagreement between the Socialist Group and the EPP Group.
Der er meget lidt uoverensstemmelse mellem Den Socialistiske Gruppe og PPE-Gruppen.
EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Jeg vil gå videre med at beskrive en smule, hvordan der ser ud på min hjemegn.
EnglishWith the budget this afternoon we shall be talking a little about the second part.
I eftermiddag vil vi under budgetforhandlingen til dels behandle den anden del.
EnglishAnd if that requires America to show a little patience, that is no bad thing.
Og hvis det kræver lidt tålmodighed fra amerikansk side, er det ingen skade til.
EnglishBut we are a little worried given that all the free trade areas are coming together.
Men man er en ganske smule urolig for sammenføjningen af alle frihandelszonerne.
EnglishIt is a little less complex, a little more transparent, but that is about all.
Det er en smule mindre komplekst, en smule mere gennemsigtigt, men ikke meget.
EnglishMr President, little new action on immigration and asylum will emerge from Seville.
Hr. formand, der vil ikke ske meget nyt vedrørende indvandring og asyl i Sevilla.
EnglishThere is much talk but little action and such action as there is often unhelpful.
Der er meget snak, men meget lidt handling, som ofte ikke er særlig effektiv.

Synonymer (engelsk) for "a little":

a little

Lignende oversættelser "a little" på dansk

little adjektiv
Danish
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
a little bit adjektiv
Danish
a little bit substantiv
Danish
a lot adverbium
Danish
a tie substantiv
Danish
a draw substantiv
Danish
a public utility adjektiv
little by little adjektiv
Danish
little by little adverbium
a few verbum
Danish
a point of view substantiv
Danish
a point of honor substantiv
Danish
a piece of cake
a la carte adjektiv
a la carte adverbium
a priori adjektiv
Danish