Engelsk-dansk oversættelse af "a.m."

EN

"a.m." dansk oversættelse

volume_up
a.m. {adv.} [forkortelse]
EN

a.m. {adverbium} [forkortelse]

volume_up
But on the other hand, if one minute turns into two, we shall be here until 3 a. m.
Men på den anden side, når et minut bliver til to, bliver klokken hurtigt 3 om morgenen.

Eksempelsætninger "a.m." på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishActually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p. m.
Det er rigtigt, at formandens svar virkede en smule ironisk, da han sagde det kl.
EnglishThe vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a. m.
- Hr. formand, med Deres tilladelse har jeg en bemærkning til forretningsordenen.
EnglishI was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.
19.00 i aften blev jeg oplyst om, at der var fremsat et enkelt ændringsforslag.
EnglishWith the recent plan of ECU 10m, we have slightly enlarged the list of the NGOs.
Med den nylige plan på ECU 10 millioner har vi udvidet listen af ngo ' er en smule.
EnglishIn only two hours, heavy rainfall of more than 200 litres/ m2 flooded the capital.
På kun to timer oversvømmede et enkelt regnskyl på mere end 200 mm hovedstaden.
EnglishMoreover, a concentration of 10 g/ m3 must not be exceeded during that period.
I den periode må man endvidere ikke overskride en koncentration på 10 g / m3.
EnglishMy group therefore supports the Commission proposal, i. e. 5 micrograms/ m3.
Min gruppe støtter derfor Kommissionens forslag, det vil sige 5 mikrogram / m3.
EnglishThen the Council says the figure is to be ECU 45 m - or preferably a little less.
Rådet mener derimod, at budgettet kun må være 45 millioner ecu og helst endnu mindre.
EnglishActually, the number of detected irregularities - substantial errors - was ECU 163m.
De registrerede uregelmæssigheder - væsentlige fejl - beløb sig til i alt 163 mio.
EnglishReports that are not voted on now will be voted on this evening at 6.00 p. m.
De betænkninger, som vi ikke når at stemme om nu, kommer til afstemning i aften kl.
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Jeg må tage ad notam, at det oprindelige beløb på ECU 700 mio blev skåret ned af Rådet.
EnglishWe hope that you can re-gather your strength and be back with us at 11 p. m.
Vi håber, at De kan genvinde kræfterne, så De kan være sammen med os igen kl.
EnglishAs far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
Hvad angår budgettet, vil jeg insistere på det oprindelige forslag om 70 millioner euro.
EnglishDuring the period 1991 to 1995, the total value of this aid amounted to ECU 185.4 m.
For perioden 1991 til 1995 andrager den samlede sum til denne støtte 185, 4 mio ecu.
EnglishAt least ECU 225m are currently being spend in the EU on nuclear research.
På nuværende tidspunkt anvendes der i EU mindst 225 mio ECU på kerneforskning.
EnglishAnd I am very pleased with the extra ECU 99 m for the Leonardo programme.
Derfor er jeg også meget glad for de 99 millioner ekstra til Leonardo-programmet.
EnglishIn view of the time, voting time will be suspended now and resumed at 5.30 p. m.
På grund af tidspunktet afbryder vi nu afstemningen, som fortsætter kl.
EnglishThis programme will run from 2002 to 2004 with a total budget of ECU 25m.
Dette program vil løbe fra 2002 til 2004 med et samlet budget på ECU 25 millioner.
EnglishAt 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
Parlamentet har fordømt murens opførelse og anmodet om, at den standses.
EnglishDepending on when the debate ends, the vote will take place at around 5.30 p. m.
Afhængigt af debattens afslutning finder afstemningen sted hen imod kl.

"administer the grant" dansk oversættelse

administer the grant
Danish
  • administrere tilskuddet
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"admiring glances" dansk oversættelse

admiring glances
Danish
  • beundrende blikke
Mere chevron_right

"admission of guilt" dansk oversættelse

admission of guilt
Danish
  • optagelse af skyld
  • indrømmelse af skyld
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "a.m.":

a.m.

Lignende oversættelser "a.m." på dansk

a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
a little bit adjektiv
Danish
a little bit substantiv
Danish
a lot adverbium
Danish
a tie substantiv
Danish
a draw substantiv
Danish
a public utility adjektiv
a few verbum
Danish
a little adjektiv
Danish
a point of view substantiv
Danish
a point of honor substantiv
Danish
a piece of cake
a la carte adjektiv
a la carte adverbium
a priori adjektiv
Danish
a priori adverbium
Danish