Engelsk-dansk oversættelse af "a matter of course"

EN

"a matter of course" dansk oversættelse

volume_up
a matter of course {substantiv} [talemåde]
EN

a matter of course {substantiv} [talemåde]

volume_up
a matter of course
Compliance with Community regulations should be a matter of course.
Overholdelse af kommunautære forskrifter skal være en selvfølge.
It is my experience that these vehicles are very well maintained as a matter of course.
Det er min erfaring, at disse køretøjer som en selvfølge er meget vedligeholdte.
It has already changed, fortunately, but it was not just a matter of course.
Den er heldigvis allerede ændret, men det var ikke en selvfølge.

Eksempelsætninger "a matter of course" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
Omstruktureringer i brancher skal finde sted, for at disse kan udvikle sig.
EnglishIt is my experience that these vehicles are very well maintained as a matter of course.
Det er min erfaring, at disse køretøjer som en selvfølge er meget vedligeholdte.
EnglishWhen goods are traded electronically across borders, VAT is levied as a matter of course.
Når varer handles elektronisk hen over grænserne, opkræves der naturligvis moms.
EnglishI hope that it will soon be a matter of course in the Serbian Republic too.
Jeg håber, at dette også snart bliver en selvfølge i Den Serbiske Republik.
EnglishThis is a logical step and one which all of us should accept as a matter of course.
Dette er et logisk skridt, som vi alle bør acceptere som en selvfølge.
EnglishThirdly, this is not a straightforward matter, of course, and I am perfectly aware of this.
For det tredje er jeg naturligvis fuldstændig klar over, at det ikke er helt enkelt.
EnglishThis was not such a matter of course in Germany as you have implied.
Så selvfølgeligt, som De netop har formuleret det, var det ikke i Tyskland.
EnglishI will ensure that it is brought to the attention of the president of Ecofin as a matter of course.
Jeg vil selvfølgelig sørge for, at formanden for Økofin gøres opmærksom på herpå.
EnglishFor example, waste incineration must not be called sustainable as a matter of course.
Således må affaldsforbrænding ikke uden videre kaldes vedvarende.
EnglishIt has already changed, fortunately, but it was not just a matter of course.
Den er heldigvis allerede ændret, men det var ikke en selvfølge.
EnglishConfirmation of the proposed candidate is not merely a matter of course.
Udnævnelsen af den foreslåede kandidat er ingen proformaudnævnelse.
EnglishThe fact that we can now take the definitive vote on Agenda 2000 is not just a matter of course.
Det er ikke nogen selvfølge, at vi nu til slut kan stemme om Agenda 2000.
EnglishUnanimity and veto should be a matter of course in the cooperation between independent states.
Enstemmighed og vetoret burde være en selvfølge i samarbejdet mellem selvstændige stater.
EnglishMr President, congratulating the rapporteur is a matter of course.
Hr. formand, det hører med til gode manerer at lykønske ordføreren.
EnglishCompliance with Community regulations should be a matter of course.
Overholdelse af kommunautære forskrifter skal være en selvfølge.
EnglishIn my view, standardised laboratory methods should be as much a matter of course as uniform sampling quality.
Derfor forventes den nye revision af direktivet i en ikke alt for fjern fremtid.
EnglishBut if all that is such a matter of course, why does this European Union not act on it?
Når det hele er så naturligt, hvorfor handler Den Europæiske Union så egentlig ikke i overensstemmelse med det?
EnglishMr President, it is unfortunate that free and fair elections are still not a matter of course in many countries.
Hr. formand, frie og retfærdige valg er desværre stadigvæk ingen selvfølge i mange lande.
EnglishFor years, it was a matter of course only to see the benefits of the continual increase in traffic.
I mange år har det været en selvfølge, at man udelukkende så fordelene ved den stadigt stigende trafik.
EnglishI also support the mainstreaming of gender and the environment in all negotiations as a matter of course.
Jeg støtter naturligvis også fokuseringen på kønnenes ligestilling og miljøet i alle forhandlinger.