Engelsk-dansk oversættelse af "Aaron"

EN

"Aaron" dansk oversættelse

DA
DA

"Aaron" engelsk oversættelse

EN
EN

Aaron {egennavn}

volume_up
Aaron
And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde
And the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
Og HERREN slog Folket fordi de havde lavet Tyrekalven den Aron lavede.
And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.
Og ingen tager sig selv den Ære men han kaldes af Gud ligesom jo også Aron.
Aaron
DA

Aaron {egennavn}

volume_up
Aaron (også: Aron)

Eksempelsætninger "Aaron" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde
EnglishAnd these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar hans Søn Pinehas hans Søn Abisjua
EnglishAnd they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron som stod og ventede på dem
EnglishAnd the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
Og HERREN slog Folket fordi de havde lavet Tyrekalven den Aron lavede.
EnglishAnd no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.
Og ingen tager sig selv den Ære men han kaldes af Gud ligesom jo også Aron.
EnglishSo Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.
Og Aron og hans Sønner gjorde alt hvad HERREN havde påbudt ved Moses.
EnglishAnd thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.
Og du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd
EnglishThou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
din Vej gik midt gennem Havet din Sti gennem store Vande dine Fodspor kendtes ikke.
EnglishAnd Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;
EnglishAll the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Præsternes Arons Sønners Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.
EnglishAs the LORD commanded Moses, so Aaron laid it up before the Testimony, to be kept.
Og Aron gjorde som HERREN havde pålagt Moses og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
EnglishThe son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:
en Søn af Abisjua en Søn af Pinehas en Søn af Eleazar en Søn af Ypperstepræsten Aron -
EnglishAnd Aaron shall bring the goat upon which the LORD's lot fell, and offer him for a sin offering.
og den Buk der ved Loddet tilfalder HERREN skal Aron føre frem og ofre som Syndoffer;
EnglishAnd the LORD spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the coast of the land of Edom, saying,
Og HERREN talede til Moses og Aron ved Bjerget Hor ved Grænsen til Edoms Land og sagde:
EnglishAnd these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Navnene på Arons Sønner var følgende: Nadab den førstefødte Abihu Eleazar og Itamar;
EnglishFor Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:
for at Aron og hans Sønner kan tvætte deres Hænder og Fødder deri.
EnglishAnd Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
Da lod Moses Aron og hans Sønner træde frem og tvættede dem med Vand.
EnglishAnd Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land!
Da lod Farao Moses og Aron kalde og sagde: "Gå hen og bring eders Gud et Offer her i Landet!
EnglishAnd Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.
Moses var firsindstyve og Aron tre og firsindstyve År gammel da de talte til Farao.
EnglishAnd the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:
og Arons Sønner Præsterne skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden;

Synonymer (engelsk) for "Aaron":

Aaron