Engelsk-dansk oversættelse af "to abandon"

EN

"to abandon" dansk oversættelse

EN to abandon
volume_up
{verbum}

to abandon (også: to depart, to desert, to forsake, to leave)
These people are being forced with humiliating examinations to abandon their country.
Disse mennesker bliver med ydmygende prøver presset til at forlade deres land.
to what we have adopted as a proposal for our Members’ Statute, and because we want to abandon this shared path.
... vedtager som forslag til vores medlemsstatut, fordi vi vil forlade denne fælles vej.
In a democracy, parties that have been elected must abandon violence and must play by the democratic rules.
I et demokrati skal de partier, der bliver valgt, forlade volden og følge de demokratiske spilleregler.
to abandon (også: to forego, to forgo, to renounce, to waive)
The Council asked us to abandon the route towards turning our assistants into officials.
Rådet har anmodet os om at opgive at ansætte medarbejderne som tjenestemænd.
So we should maintain this balance here and certainly not abandon it.
Men vi skal opretholde denne balance og må under ingen omstændigheder opgive den.
That is not to say that we are going to abandon the idea of the industrial production of food.
Dermed mener jeg ikke, at vi skal opgive tanken om industriel fødevareproduktion.

Eksempelsætninger "to abandon" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.
Jeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.
EnglishI am not arguing that we should abandon the demand for budgetary restrictions.
Jeg argumenterer ikke for, at vi skal frafalde kravet om budgettilbageholdenhed.
EnglishAnd I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.
Og jeg foreslog, at Europa-Parlamentet skulle skrinlægge sit arbejde i Strasbourg.
EnglishShould we as citizens of the free world always abandon these people to their fate?
Skal vi som borgere i den frie verden altid overlade disse mennesker til deres skæbne?
EnglishHe must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
Han skal først give afkald på sit forehavende om at udvikle kemiske og biologiske våben.
EnglishIf you abandon rhetoric and take action, this Parliament will certainly support you.
Parlamentet vil bistå Dem med at droppe retorikken og skride til handling.
EnglishAgain, some have suggested that I want to abandon Europe’ s social model.
Igen er det blevet antydet, at jeg ønsker at afskaffe den europæiske sociale model.
EnglishBefore we abandon nuclear, we have to say how we intend to reduce greenhouse gases.
Før man opgiver atomenergien, må man først sige, hvordan man vil reducere drivhusgasserne.
EnglishNot that I have any real objection to that, but I do think we should abandon this mythology.
Det kan der heller ikke siges meget imod, man bør bare frigøre det for denne myte.
EnglishBut even if we abandon nuclear energy, that does not eliminate the existing plutonium.
Med dette farvel er det allerede eksisterende plutonium imidlertid ikke skaffet af vejen.
EnglishWe cannot abandon the victims to their fate, failing to provide support or a way out.
Vi kan ikke overlade ofrene til deres skæbne og undlade at støtte dem eller finde en udvej.
EnglishBoth on ethical and scientific grounds, we must abandon cannibalism.
Både af etiske og af videnskabelige grunde bør vi gå bort fra kannibalisme.
EnglishWhat would the implications be if we were to abandon the current policy?
Hvilke følgevirkninger har det, hvis vi opgiver den nuværende politik?
EnglishThe Commission and rapporteurs want to abandon centralised, independent ex ante control.
Kommissionen og ordførerne vil helt af med den centraliserede uafhængige kontrol forinden.
EnglishIf that is not enough, then we should abandon the 0.9 % maximum.
Hvis også det giver for lidt, må man fravige den maksimale stigning på 0, 5 %.
EnglishThat is why we must not abandon the fishermen in this difficult situation.
Derfor må vi ikke lade fiskerne alene i denne vanskelige situation.
EnglishWe must not abandon this country, which has so many friends in Europe.
Vi må ikke lade dette land, som har mange venner i Europa, i stikken.
EnglishFinally, what would be the consequences if French tuna fishermen were to abandon this technique?
Og hvad ville følgerne være, hvis de franske tunfiskere gik helt væk fra denne teknik?
EnglishWhat worries me is that we now seem to want to abandon the Singapore issues too.
Jeg tror, at EU ved Deres hjælp har truffet en række initiativer med henblik på at lette forhandlingerne.
EnglishIt could be tried out for a period and if it does not work we can abandon it.
Vi kunne eventuelt afprøve systemet i en periode, og hvis det ikke fungerer, kan vi afskaffe det igen.