Engelsk-dansk oversættelse af "abolition"

EN

"abolition" dansk oversættelse

volume_up
abolition {substantiv}
EN

abolition {substantiv}

volume_up
Abolition of the conference system will bring significant opportunities.
En afskaffelse af konferencesystemet vil give store muligheder.
The abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
Afskaffelse af den faste bogpris fører til større konkurrence og lavere priser.
There can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
Der findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
abolition (også: abrogation)

Eksempelsætninger "abolition" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFor the EU Member States, these values include abolition of the death penalty.
For EU-landene er afskaffelsen af dødsstraf et af disse grundlæggende principper.
EnglishSo the communication really is important as long as abolition has not been achieved.
Meddelelsen er således bestemt vigtig, så længe afskaffelse endnu ikke er opnået.
EnglishMy first point, Mrs Neyts-Uyttebroeck, is that I am not talking about abolition.
Det første, jeg vil sige, fru formand, er, at jeg ikke taler om ophævelse.
EnglishI also wish you to note a clause in relation to the abolition of the death penalty.
Jeg vil også bede Dem om at bemærke et punkt om afskaffelse af dødsstraffen.
EnglishThe abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
Afskaffelse af den faste bogpris fører til større konkurrence og lavere priser.
EnglishThe rapporteur ought to have highlighted the abolition of export subsidies more clearly.
Afskaffelsen af eksportsubsidier kunne ordføreren godt have sat større fokus på.
EnglishI believe we should indeed be agitating for its abolition internationally.
Jeg mener, vi alle bør kæmpe for at få den afskaffet på internationalt niveau.
EnglishThis is why the Commission will propose the abolition of this need for notification.
Dette er årsagen til, at Kommissionen foreslår ophævelsen af dette notifikationskrav.
EnglishThere can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
Der findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
EnglishAs long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
Så længe dette ikke er sket, skal der ikke foretages nogen afvikling af taxfree-salget.
EnglishWe welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Vi glæder os over fjernelsen af notifikationsforpligtelsen i konkurrencebestemmelserne.
EnglishLiberalisation - i. e. the abolition of monopolies - is one of the EU's success stories.
Liberaliseringen, altså afskaffelsen af monopolerne, er en af EU ' s succeshistorier.
EnglishWe welcome this progress, but we want to see the abolition of the death penalty altogether.
Vi bifalder denne udvikling, men ønsker at se en total afskaffelse af dødsstraffen.
EnglishYou also said that you yourself are not against the complete abolition of tobacco production.
Samtidig sagde De, at De ikke er imod den totale afskaffelse af tobaksdyrkning.
EnglishThe abolition of steel jaw traps alone will not necessarily solve the problem.
Afskaffelsen af saksefælder løser jo ikke ubetinget problemet alene.
EnglishThe European Union should make it policy to promote the abolition of these immoral practices.
EU bør gøre det til sin politik at arbejde på at afskaffe disse umoralske metoder.
EnglishInitially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
For det første har hovedvægten været lagt på bortfaldet af grænserne og af den interne kontrol.
EnglishMany of us do not support the abolition of capital punishment in principle.
Mange af os støtter ikke princippet om afskaffelse af dødsstraf.
EnglishIt is also a sign of the growing trend towards the international abolition of the death penalty.
Det er også specielt nødvendigt for at styrke det civile samfund i udviklingslandene.
EnglishIn paragraph 82 we demand the abolition of the death penalty and increased protection for minorities.
82 kræver vi afskaffelse af dødsstraffen og styrkelse af mindretalsbeskyttelsen.

Synonymer (engelsk) for "abolition":

abolition