Engelsk-dansk oversættelse af "abroad"

EN

"abroad" dansk oversættelse

DA
EN

abroad {adverbium}

volume_up
abroad (også: out, outside)
Thou shalt stand abroad, and the man to whom thou dost lend shall bring out the pledge abroad unto thee.
Du skal blive stående udenfor og den Mand du yder Lånet skal bringe Pantet ud til dig.

Eksempelsætninger "abroad" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Og Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.
EnglishTherefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Imidlertid gik de som bleve adspredte omkring og forkyndte Evangeliets Ord.
EnglishYou only need to look at the number of, for example, British embassies abroad.
Man behøver kun at se på f.eks. antallet af britiske ambassader i udlandet.
EnglishThe Union has helped thousands of young people to gain experience in studying abroad.
Unionen har hjulpet tusindvis af unge med at få erfaringer fra studier i udlandet.
EnglishFourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.
For det fjerde er der større tydelighed omkring rettighederne ved sygdom i udlandet.
EnglishThou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
Du skal have en afsides Plads uden for Lejren hvor du kan gå for dig selv;
EnglishSecond, they understand that when they are abroad they have to represent their country.
For det andet forstår de, at de skal repræsentere deres land, når de er i udlandet.
EnglishStill students are encountering financial problems while studying abroad.
De studerende møder stadig finansielle problemer, når de studerer i udlandet.
EnglishFood and food poisoning come from factors not only at home but also abroad.
Fødevarer og fødevareforgiftning kommer ikke kun fra indlandet, men også fra udlandet.
EnglishThe result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Det betyder blot, at Den Europæiske Union må købe produktet i udlandet.
EnglishHe that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
Den som ikke er med mig er imod mig; og den som ikke samler med mig adspreder.
EnglishTheir activities abroad should be supported and their competitiveness in general enhanced.
Deres aktiviteter i udlandet støttes ligesom konkurrenceevnen i almindelighed.
EnglishMoldova imports all its raw materials from abroad and is very dependent on energy imports.
Moldova importerer alle råvarer fra udlandet og er yderst afhængig af energiimport.
EnglishUK-based organisations which support terrorism in Britain or abroad must be closed down.
De har vores støtte til at træffe omfattende, effektive og afpassede foranstaltninger.
EnglishWe must press for rights to be recognised at home as well as abroad.
Vi må presse på for, at rettighederne kan blive anerkendt både inden og uden for EU.
EnglishIt is they, the citizens, who have an interest in greater security at home and abroad.
For borgerne har netop en interesse i større ydre og indre sikkerhed.
EnglishThe guilty party, Arturo Lojacono, was identified and sentenced, but sought refuge abroad.
Gerningsmanden, Arturo Lojacono, blev identificeret og dømt, men flygtede til udlandet.
EnglishThen there are people travelling, who want health care abroad with the E112.
Der er endvidere mange, der ønsker sygesikring i udlandet med E112.
EnglishA less well-off student could go abroad to study with four or five times these 100 euros.
Med fire eller fem sådanne 100 euro kunne en mindrebemidlet studerende tage til udlandet.
EnglishIt must find a common voice; a common voice for use not just in our near abroad.
Vi skal tale med én stemme og det ikke blot i vores nabolande.

Synonymer (engelsk) for "abroad":

abroad