Engelsk-dansk oversættelse af "abundant"

EN

"abundant" dansk oversættelse

DA
volume_up
abundance {substantiv}
DA
EN

abundant {adjektiv}

volume_up
Investment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Denne investering i undervisning tjenes rigeligt ind igen gennem en voksende og blomstrende økonomi.
Not all the countries have abundant energy supplies.
Ikke alle lande har rigeligt med energiforsyninger.
Interreg was previously one of 15 Community initiatives, and funds were therefore not abundant, at least in the previous support period.
Interreg har hidtil været et af de 15 fællesskabsinitiativer, og det har derfor i den forløbne støtteperiode ikke været sådan, at bevillingerne flød særlig rigeligt her.

Eksempelsætninger "abundant" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishArticle 3 leaves abundant scope for every form of genetic experimentation,
artikel 3, der giver ubegrænsede muligheder for alle former for genetiske forsøg,
EnglishNobody has been able to use and set in motion the abundant means available to Europe.
Ingen har forstået at anvende og mobilisere de rigelige ressourcer, Europa råder over.
EnglishThe abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this.
Den omfattende uddeling af brochurer trykt på glittet papir har ikke kunnet udligne det.
EnglishMy own country, Poland, and other Central European countries provide abundant proof of this.
I dag er det umulige muligt i Ukraine, og befolkningen i Ukraine er vågnet af deres dvale.
EnglishHe confirms the problem of abundant imports, but does not differentiate from the Commission's quotas.
Han bekræfter problemet med høj import, men afviger ikke fra Kommissionens kvoter.
EnglishThat your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
for at eders Ros ved mig kan blive rig i Kristus Jesus ved at jeg atter kommer til Stede iblandt eder.
EnglishHowever, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
Men det er den store menneskelige kapacitet, der bestemmer udviklingen, og det er den, vi bør se på.
EnglishInvestment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Denne investering i undervisning tjenes rigeligt ind igen gennem en voksende og blomstrende økonomi.
EnglishWhat can be more important to the future of the Community than secure and abundant supplies of healthy water.
Hvad kan være mere vigtigt for Fællesskabets fremtid end sikre og rigelige forsyninger af sundt vand.
EnglishO thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come, and the measure of thy covetousness.
Du som bor ved de mange Vande rig på Skatte din Ende er kommet den Alen hvor man skære dig af.
EnglishThere should be abundant opportunity to discuss this in the future.
EnglishNot all the countries have abundant energy supplies.
Ikke alle lande har rigeligt med energiforsyninger.
EnglishUzbekistan has abundant resources of raw materials.
EnglishOwing to particularly favourable weather conditions, cotton production in Greece was abundant in the 2001-2002 season.
I perioden 2001-2002 var bomuldsproduktionen i Grækenland høj, bl.a. på grund af de særlig gunstige vejrforhold.
EnglishCome ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink; and to morrow shall be as this day, and much more abundant!
Kom så henter jeg Vin vi drikker af Mosten; som i Dag skal det være i Morgen ovenud herligt!
EnglishWe must ensure that we limit the fishing activity in certain areas and certain seasons where juvenile fish are abundant.
Vi må sikre, at vi begrænser fiskeriaktiviteten i bestemte områder og bestemte sæsoner, hvor mængden af ungfisk er stor.
EnglishFor our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
de derimod som vi ikke blues ved have det ikke nødig.
EnglishFor all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
Thi det sker alt sammen for eders Skyld for at Nåden må vokse ved at nå til flere og til Guds Ære forøge Taksigelsen.
EnglishTraditionally, the Commission is opposed to such transfers in light of abundant market supplies.
1782 / 2003 kan man også fremrykke enkeltbetalingen pr. bedrift, hvis ikke den udbetales før tidligst den 16. oktober og med forbehold af kontroller.
English(I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.

Synonymer (engelsk) for "abundance":

abundance