Engelsk-dansk oversættelse af "to accede to"

EN

"to accede to" dansk oversættelse

EN

to accede to {verbum}

volume_up
to accede to (også: to cater, to oblige)
Is the Commissioner prepared to accede to this demand?
Er kommissæren villig til at imødekomme dette krav?
Bearing these factors in mind, I urge the British authorities, in a spirit of compassion and humanitarianism, to accede to the request for Mr Kelly's transfer.
På baggrund af disse ting opfordrer jeg hermed de britiske myndigheder til at udvise medfølelse og medmenneskelighed og imødekomme anmodningen om hr.

Eksempelsætninger "to accede to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOther major vehicle manufacturers will accede to the agreement sooner or later.
Flere vigtige bilproducenter vil før eller siden tiltræde overenskomsten.
EnglishOnce the adaptation process has been completed they will be ready to accede.
Virkeliggørelsen af denne tilpasningsproces er afgørende for tiltrædelsestidspunktet.
EnglishThe report states that each country must accede to the EU on its own merits.
I betænkningen står der, at hvert land skal optages i EU på egne meritter.
EnglishThis means that none of the neutral or non-allied states would be compelled to accede.
Det vil sige, at ingen af de neutrale eller alliancefrie lande er tvunget til at tiltræde.
EnglishWe agreed, for example, that the new countries should accede on 1 May 2004.
Vi blev bl.a. enige om, at de nye lande bør tiltræde den 1. maj 2004.
EnglishWhen these states accede to the Union, however, this obligation will cease to apply.
Men hvis disse stater tiltræder, så bortfalder denne forpligtelse.
EnglishIt is that all five Nordic countries should decide not to accede to the Schengen Agreement.
Den går ud på, at alle fem nordiske lande vælger ikke at tilslutte sig Schengen-aftalen.
EnglishTo which I would add the Cuban request to accede to the ACP countries.
Hertil kan jeg føje Cubas anmodning om optagelse blandt AVS-staterne.
EnglishAll the countries who wish to accede to the European Union are aware of that procedure.
Alle de lande, der ønsker at slutte sig til Den Europæiske Union, er klar over denne procedure.
EnglishThe Union has stated that it wishes a united island to accede.
Unionen har erklæret, at den ønsker, at det er en forenet ø, som tiltræder.
EnglishWe call on the EIB and the ECB finally to accede to the Interinstitutional Agreement relating to OLAF.
EIB og ECB opfordres til endelig at tilslutte sig den interinstitutionelle aftale.
EnglishDespite the Swedish wish to allow the Baltic Sea countries to accede.
Uanset det svenske ønske om at lade Østersølandene tilslutte sig.
EnglishHalf of the Austrian border is shared with countries wishing to accede to the European Union.
Halvdelen af Østrigs grænser løber langs de nye tiltrædelseslande.
EnglishI hope that is the spirit in which Malta will accede to the European Union.
Jeg ønsker, at Maltas tiltrædelse gennemføres i denne ånd.
EnglishThis should not be a vague excuse for rejecting countries wishing to accede to the European Union.
Dette må ikke blive en vag undskyldning for at afvise lande, der ønsker at komme med i EU.
EnglishAs soon as Bulgaria and Romania are ready, they must accede without having to wait for the others.
Så snart Bulgarien og Rumænien er klar, skal de tiltræde uden at skulle vente på de andre.
EnglishNot all of our neighbours, though, can accede to the European Union.
Kommissæren nævnte det også temmelig tydeligt som en af hendes prioriteter i høringen i udvalget.
EnglishI call on all Member States to sign, ratify or accede to the protocol as soon as possible.
Jeg opfordrer alle medlemsstater til at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen hurtigst muligt.
EnglishBut we are well aware that only states can accede to the European Union.
Men vi ved udmærket, at kun stater kan tiltræde EU.
EnglishSecondly, we are right to demand that the EU should accede to the ECHR.
For det andet stiller vi med rette krav om EU ' s tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Lignende oversættelser "to accede to" på dansk

to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
able to adjektiv
Danish
to tend to verbum
Danish
to pay attention to verbum
near to præposition
Danish
ought to verbum
in addition to konjunktion
Danish
to be next door to verbum
Danish
next to præposition
Danish
to adapt to verbum
Danish
to have to verbum
Danish
to feed to verbum
Danish
with reference to præposition
to amount to verbum