EN

to accept [accepted|accepted] {verbum}

volume_up
With regard to this proposal, the Commission can accept several of the amendments.
Hvad angår dette forslag, kan Kommissionen acceptere flere ændringsforslag.
The Commission cannot accept the amendments that Parliament has entered.
Kommissionen kan ikke acceptere de ændringsforslag, som Parlamentet har indføjet.
On these grounds, I cannot accept the amendments relating to the Channel Tunnel.
Af disse grunde kan vi ikke acceptere ændringsforslagene vedrørende Kanaltunnelen.
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Den kinesiske regering har imidlertid indtil nu nægtet at modtage min delegation.
Are you willing to accept this certificate for the purposes of receiving encrypted -cont-.
Vil du acceptere certifikatet med det formål at modtage krypterede oplysninger -cont-.
It is also quite reasonable for us to accept sugar from the least developed, poorest countries.
Vi kan sagtens modtage sukker fra de mindst udviklede og fattigste lande.

Eksempelsætninger "to accept" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhat we need to do tomorrow is to accept the committee's report and move forward.
Det, vi skal gøre i morgen, er at godkende udvalgets betænkning og komme videre.
EnglishThe Commission can accept this, and we shall of course make sure that it happens.
Kommissionen kan acceptere dette, og vi vil selvfølgelig sørge for, at det sker.
EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Kommissionen kan i princippet acceptere ændringsforslag 2, som gør dette klart.
EnglishInstitutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Restaurationsbranchen, supermarkederne og slagterierne ville ikke aftage oksekød.
EnglishFor the same reason, the Commission also cannot accept Amendments Nos 32 and 33.
Af samme grund kan Kommissionen heller ikke acceptere ændringsforslag 32 og 33.
EnglishBut Mr Bangemann stated categorically that he would not accept trade barriers.
Men Bangemann sagde udtrykkeligt, at handelshindringer ville han ikke acceptere.
EnglishEach Member State is to be able to decide whether to accept this system or not.
Enhver medlemsstat skal kunne bestemme, om den accepterer denne ordning eller ej.
EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
Jeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
EnglishThe Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.
Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 1 til 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 og 43.
EnglishUnfortunately, I cannot accept the other amendments, for the following reasons.
Men jeg kan desværre ikke acceptere de øvrige ændringsforslag af følgende grunde.
EnglishAs for the amendments that we cannot accept, I would like to state our reasons.
Vedrørende de ændringsforslag, vi ikke kan acceptere, vil jeg gerne sige hvorfor.
EnglishIt would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
Det ville ikke være logisk at acceptere et af forslagene og forkaste de to andre.
EnglishOn these grounds, I cannot accept the amendments relating to the Channel Tunnel.
Af disse grunde kan vi ikke acceptere ændringsforslagene vedrørende Kanaltunnelen.
EnglishThe Commission cannot, therefore, accept Amendments Nos 14, 18, 19, 20, 21 and 22.
Kommissionen kan derfor ikke acceptere ændringsforslag 14, 18, 19, 20, 21 og 22.
EnglishIn this context therefore we accept Amendments Nos 5 and 7 after slight rewording.
I denne sammenhæng kan vi acceptere ændringsforslag 5 og 7 med mindre ændringer.
EnglishMr President, if, on that basis the PPE will vote 'for ', then I will accept it.
Hr. formand, hvis PPE vil stemme» for« på det grundlag, vil jeg acceptere det.
EnglishFinally, we cannot accept Amendments Nos 1, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 25 and 26.
Endelig kan vi ikke godkende ændringsforslag 1, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 25 og 26.
EnglishWe must show here and now that this House does not accept undemocratic actions!
Vi må vise på stedet, at Parlamentet ikke accepterer udemokratiske fremgangsmåder.
EnglishIt did not even accept the system of prior authorisation for service providers.
Den omfattede end ikke ordningen med forudgående godkendelse af tjenesteudbyderne.
EnglishI also accept that people have fears and criticisms regarding this Constitution.
Jeg accepterer også, at nogle nærer frygt for og kritiserer denne forfatning.

"accept a gift" dansk oversættelse

accept a gift
Danish
  • acceptere en gave
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "acceptable":

acceptable
acceptance