Engelsk-dansk oversættelse af "accomplices"

EN

"accomplices" dansk oversættelse

volume_up
accomplice {substantiv}
EN

accomplices {flertal}

volume_up
1. jura
accomplices
Compatriots are not the same thing as accomplices, and we do not want to be accomplices.
Landsmænd er ikke det samme som medskyldige, og vi ønsker ikke at være medskyldige.
We must not be accomplices or casual observers of such barbarity.
Vi må ikke være medskyldige i eller tilfældige observatører af et sådant barbari.
- The fight against traffickers in human beings and their accomplices to be stepped up;
- Menneskehandlere og deres medskyldige skal bekæmpes.

Eksempelsætninger "accomplices" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is now more than ever essential to fight fascists, neo-fascists and their accomplices.
Vi må mere end nogenside slås mod fascisterne, nyfascisterne og deres medskyldige.
EnglishCompatriots are not the same thing as accomplices, and we do not want to be accomplices.
Landsmænd er ikke det samme som medskyldige, og vi ønsker ikke at være medskyldige.
EnglishWe must not be accomplices or casual observers of such barbarity.
Vi må ikke være medskyldige i eller tilfældige observatører af et sådant barbari.
EnglishThe Cuban people do not need outmoded clowns or accomplices who laugh along with them.
Den cubanske befolkning har ikke brug for gammeldags klovne eller medskyldige, som ler med dem.
EnglishWe are accomplices in the massacres in Chechnya if we continue to give money to the butchers.
Vi er medskyldige i massakrerne i Tjetjenien, så længe vi forsætter med at give morderne penge.
English- The fight against traffickers in human beings and their accomplices to be stepped up;
- Menneskehandlere og deres medskyldige skal bekæmpes.
EnglishWe cannot be the accomplices of this kind of segregation, which in our eyes represents a seriously retrograde step.
Vi må ikke billige en sådan kønsadskillelse, der i vore øjne er et stort tilbageskridt.
EnglishWe cannot be accomplices to such actions.
Vi kan ikke nøjes med passivt at overvære sådanne overgreb.
EnglishHe and his accomplices know what I am talking about.
Han og hans medskyldige ved, hvad jeg taler om.
EnglishYou are thus acting as accomplices in this process.
EnglishFortunately for you, you have accomplices - because if you did nothing, the Council did nothing either!
Gud være lovet, har De nogle medskyldige, fordi, hvis De ikke havde gjort noget, havde Ministerrådet heller ikke gjort noget!
EnglishEvery time we stand by and watch basic injustices continue for years without raising our voice, we ourselves become accomplices.
Overalt, hvor vi i årevis er vidne til principiel uret uden at hæve vores røst, er vi selv medskyldige.
EnglishBy being silent, we become accomplices.
EnglishAt this moment we do not know the identity of the perpetrators, sponsors and possible accomplices of these terrible attacks.
Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem gerningsmændene, bagmændene og de eventuelle medansvarlige til disse frygtelige attentater er.
EnglishThe Finnish writer Samuli Paronen wrote: " big crimes need many accomplices, millions - all those who do nothing ".
Den finske forfatter Samuli Paronen skrev " der skal mange - millioner - aktører til store forbrydelser - alle dem, der ikke foretager sig noget ".
EnglishOtherwise, Minister, if they get buried in bureaucracy or under the numerous other demands on our attention, we shall end up as accomplices.
Ellers, hr. minister, vil vi på grund af bureaukrati, på grund af alle de emner, vi behandler, ende med at blive medskyldige.
EnglishWe also encounter genitally mutilated women in Europe, as well as many different perpetrators and accomplices.
Også i Europa står vi over for kvinder, der har fået skamferet deres kønsorganer, men vi konfronteres også med en bred vifte af gerningsmænd og medskyldige.
EnglishDo not be accomplices!
EnglishBut we in the Union and our associated states are also accomplices, in that we are responsible for weapons reaching the Sudan so that the crisis can continue.
Men også vi som Union og vores associerede stater bærer vores del af skylden for, at våbnene kommer dertil, og at denne situation kan fortsætte.
EnglishThe international community should call to account the perpetrators and their accomplices, and do everything in its power to help the innocent people who have become involved.
Verdenssamfundet bør drage gerningsmænd og medskyldige til ansvar og gøre alt, der står i deres magt, for at hjælpe de uskyldige ofre.

Synonymer (engelsk) for "accomplice":

accomplice