EN

to accomplish [accomplished|accomplished] {verbum}

volume_up
to accomplish (også: to complete, to finish)
It would be good for the United Nations if we could accomplish this task without casualty, collateral damage or the daunting consequence of military intervention.
Det vil være en fordel for De Forenede Nationer, hvis vi kan fuldføre denne opgave uden tab, kollaterale skader eller de frygtelige følger af en militær intervention.
to accomplish (også: to implement)
A fund is important to accomplish many necessary structural changes.
En fond er vigtig for at gennemføre mange nødvendige strukturelle forandringer.
In order to accomplish these projects, sufficient means are indeed necessary.
For at kunne gennemføre disse projekter har vi ganske rigtigt brug for tilstrækkeligt med midler.
I do not think that was modest, and yet we are accomplishing it.
Jeg mener ikke, at det var beskedent, og alligevel er vi ved at gennemføre det.
Jeg ved ikke, hvad han vil opnå med det.
The capacity of common purpose to accomplish something has been demonstrated by the way in which the Americans have dispensed with steel tariffs.
At fællesskabet kan opnå noget, har vi set i forbindelse med amerikanernes afkald på ståltold.
On that basis, I beg Parliament to work with us to accomplish it, and thereby renew its confidence in this Commission.
På denne baggrund beder jeg dette Parlament om at handle sammen med os for at opnå dette, og på denne måde forny dets tillid til den nuværende Kommission.
to accomplish
That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
Det er det, vi må udrette i løbet af denne debat, det er det resultat, vi må stræbe imod.
It can show our fellow countrymen at home that good things can be accomplished together in the EU.
Det kan vise vores landsmænd derhjemme, at man kan udrette noget godt sammen i EU.
The rapporteur, Mr Jarzembowski, has certainly done an excellent job and tabled some relevant amendments, but it has to be said that even he cannot accomplish miracles.
Jarzembowski, har helt klart gjort et fremragende stykke arbejde og stillet nogle relevante ændringsforslag, men desværre kan han ikke udrette mirakler.

Eksempelsætninger "to accomplish" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishTurn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day!
tag så dit Øje fra ham lad ham i Fred at han kan nyde sin Dag som en Daglejer!
EnglishWe cannot ask more from the candidates than what we can accomplish ourselves.
Vi kan ikke kræve mere af kandidatlandene, end vi selv kan føre ud i livet.
EnglishThat is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
Det er det, vi må udrette i løbet af denne debat, det er det resultat, vi må stræbe imod.
EnglishIt is essential to accomplish the internal market in the way it was agreed in Lisbon.
Gennemførelsen af det indre marked på den måde, som er aftalt i Lissabon, er væsentlig.
EnglishA fund is important to accomplish many necessary structural changes.
En fond er vigtig for at gennemføre mange nødvendige strukturelle forandringer.
EnglishWho appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.
som bleve set i Herlighed og talte om hans Udgang som han skulde fuldbyrde i Jerusalem.
EnglishWe must formulate clear short- and long-term strategies for what we wish to accomplish, and how.
På disse områder skal vi samarbejde, for verden har ikke råd til unilateralisme.
EnglishOur objective is not to delay enlargement but to accomplish it successfully.
Målet er ikke at forsinke udvidelsen, men at få den til at lykkes.
EnglishI therefore believe some humility was needed to accomplish this painstaking task.
Man skal altså efter min mening besidde en vis ydmyghed for at udføre dette utaknemmelige arbejde.
EnglishIn order to accomplish these projects, sufficient means are indeed necessary.
For at kunne gennemføre disse projekter har vi ganske rigtigt brug for tilstrækkeligt med midler.
EnglishWe must be prepared to talk and listen, because there are many tasks to accomplish.
Vi må gå hinanden i møde, for vi har mange opgaver foran os.
EnglishIf you only dialogue with the good, you will always be good, but you will not accomplish anything.
Hvis man kun fører dialog med de gode, er alting positivt, men man kommer ingen vegne.
English   – Mr President, Mr Eurlings had a very difficult job to accomplish.
Vi cyprioter er ikke modstandere af en europæisering af Tyrkiet.
EnglishThis is an area where the communications strategy might accomplish something.
Det ville være en opgave for kommunikationsstrategien.
EnglishIt is our job to give it the tools it needs to accomplish its mission.
Det er så op til os at tildele det de midler, der er nødvendige for at udføre det planlagte arbejde.
EnglishAnd then we shall have numerous other tasks to accomplish next year.
Og derefter vil vi have mange andre opgaver i det næste år.
EnglishWe – and by that I mean the old and new Member States together – must aim to accomplish a social Europe.
Vores mål må være, at vi, de gamle og de nye lande i fællesskab, opnår et socialt Europa.
EnglishUp till now this has not been the obvious institution to accomplish a balance with employment.
Det har indtil nu ikke været et institut, der som en selvfølge skabte en balance med beskæftigelsen.
EnglishOur hands are somewhat tied in this discussion on how we can accomplish these things in practice.
Vores hænder er på sæt og vis bundet i denne diskussion af, hvordan vi kan nå disse ting i praksis.
EnglishThe European Union has the chance to accomplish this by acting as a strong community on the international stage.
Her har EU mulighed for at optræde som et stærkt fællesskab på den internationale scene.

"accomplish a goal" dansk oversættelse

accomplish a goal
Danish
  • opnå et mål
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"accomplish great things" dansk oversættelse

accomplish great things
Danish
  • udrette store ting
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "accomplished":

accomplished
accomplishment