Engelsk-dansk oversættelse af "accusation"

EN

"accusation" dansk oversættelse

volume_up
accusation {substantiv}
DA
EN

accusation {substantiv}

volume_up
accusation (også: denunciation)
This is an absurd accusation, which makes a mockery of the concept of democracy.
Det er en absurd anklage, som gør grin med de demokratiske principper.
I would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
Jeg protesterer mod denne anklage og beder Dem om at føre det til protokols.
I am also very sorry that they are not here to answer my accusation.
Jeg er også ked af, at de ikke er her for at svare på min anklage.
accusation (også: allegation)
Two salient comments are in order as regards this accusation.
I forbindelse med denne beskyldning kan der fremsættes to iøjnefaldende bemærkninger.
Hun fremsætter endvidere en falsk beskyldning...)
Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
Men da Anklagerne stode omkring ham fremførte de ingen sådan Beskyldning som jeg havde formodet;

Eksempelsætninger "accusation" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
Hun blev beskyldt for at være oppositionsleder Morgan Tsvangirais prostituerede.
EnglishPilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
Pilatus gik da ud til dem og han siger: "Hvad Klagemål føre I mod dette Menneske?
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Jeg kræver, at V-gruppen tager sin påstand om, at jeg er imod ændringer, tilbage.
EnglishAgainst an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.
Tag ikke imod noget Klagemål imod en Ældste uden efter to eller tre Vidner.
EnglishI would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
Jeg protesterer mod denne anklage og beder Dem om at føre det til protokols.
EnglishThis is an absurd accusation, which makes a mockery of the concept of democracy.
Det er en absurd anklage, som gør grin med de demokratiske principper.
EnglishBecause, despite knowing about this accusation for a year, you have not taken a decision.
For De har haft klagen i et år, og De har ikke truffet nogen beslutning.
EnglishMadam President, the challenge has been thrown down and the accusation has been made.
Fru formand, Rådets provokation er imidlertid en realitet, og Parlamentets fordømmelse ligeså.
EnglishThe first thing which must be said here, Mr President, is that there is a formal accusation.
Her, hr. formand, er det første, vi må sige, at der eksisterer en formel tiltalekendelse.
EnglishI do not say that as an accusation against the Portuguese Presidency.
Når jeg siger dette, anklager jeg ikke det portugisiske formandskab.
EnglishThat the two twin rights, of accusation and petition, are interlinked.
At anklageretten og retten til at indgive andragender kædes sammen.
EnglishTwo salient comments are in order as regards this accusation.
I forbindelse med denne beskyldning kan der fremsættes to iøjnefaldende bemærkninger.
EnglishI am also very sorry that they are not here to answer my accusation.
Jeg er også ked af, at de ikke er her for at svare på min anklage.
EnglishThis is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
Derfor forsøger finansministrene at dæmpe Parlamentets rolle i budgetmyndigheden.
EnglishThese two words of accusation can destroy the innocent lives of peace-loving citizens.
Nogle gange kan jeg ikke lade være med at spekulere på, hvad fremtiden vil bringe i denne henseende.
EnglishNeither do the findings substantiate the American accusation of European corruption.
Undersøgelsen underbygger i øvrigt lige så lidt de amerikanske beskyldninger om europæisk bestikkelse.
EnglishTo the accusation: ‘ you have not been neutral’, I reply: ‘ we have been perfectly neutral’.
På anklagen: " De har ikke været neutral ", svarer jeg: " Vi har været fuldstændig neutrale. "
EnglishHere today, we have made it clear that this accusation is untrue.
Her og nu har vi tydeligt demonstreret, at denne anklage er forkert.
EnglishThe accusation of electioneering applies to autocratic leaders, not to democratic leaders.
Beskyldninger om valgpropaganda er typiske for autokratiske ledere, ikke for demokratiske ledere.
EnglishThe death penalty may be imposed on the basis of a single accusation of having slandered Mohammed.
På grundlag af en enkelt beskyldning om bespottelse af Muhammed kan der idømmes dødsstraf.

Synonymer (engelsk) for "accusation":

accusation
accusal
English
accusative case