Engelsk-dansk oversættelse af "act of terrorism"

EN

"act of terrorism" dansk oversættelse

EN

act of terrorism {substantiv}

volume_up
act of terrorism
Så skete den forfærdelige terrorhandling.
Quote: 'We categorically condemn this act of terrorism and unite with the United Nations Security Council in encouraging the release of the hostages.
Jeg citerer: " Vi fordømmer på det kraftigste denne terrorhandling og opfordrer sammen med FN ' s Sikkerhedsråd til løsladelse af gidslerne.
The fact is that, for the first time in a long time, in not one Arab country were there demonstrations in the street in support of this act of terrorism.
For første gang i lange tider var der nemlig ingen demonstration på gaderne til fordel for denne terrorhandling i noget islamisk land, i noget arabisk land.

Eksempelsætninger "act of terrorism" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThankfully, it was not an act of terrorism, although it was a truly horrific incident.
Gudskelov var det ikke noget terrorangreb, selv om hændelsen alligevel var forfærdelig.
EnglishRemember, only one act of terrorism committed by an Albanian or Serb is all it takes to cause a setback within an entire region.
For kun én terroristisk handling fra en albaner eller serber kan sætte en hel region bagud.
EnglishThen this terrible act of terrorism took place.
EnglishWe can assure the journalist in question of this institution's complete solidarity and opposition to this truly disgraceful act of terrorism.
Vi kan forsikre journalisten om, at han har Europa-Parlamentets fulde opbakning mod denne meget uværdige handling.
EnglishI hope it is an act of terrorism that we are seeing and that we can actually get back to the peace process and the continuation of the agreement.
Jeg håber, det er en terroristisk handling, vi ser, og at vi kan komme tilbage til fredsprocessen og fortsættelsen af aftalen.
EnglishIt is totally unacceptable for the peaceful struggle to practice Tibetan religion and culture to be treated as an act of terrorism.
Det er fuldstændig uacceptabelt at påstå om den ikke-voldelige kamp for udøvelsen af den tibetanske religion og kultur, at den er et element i terrorismen.
EnglishQuote: 'We categorically condemn this act of terrorism and unite with the United Nations Security Council in encouraging the release of the hostages.
Jeg citerer: " Vi fordømmer på det kraftigste denne terrorhandling og opfordrer sammen med FN ' s Sikkerhedsråd til løsladelse af gidslerne.
EnglishWe have not even been able to produce a minimal definition of the act of terrorism with which the international community could agree.
Men som De har gjort, vil jeg slå til lyd for en mere afmålt fremgangsmåde for vores vurdering, og jeg er enig i, at vi bør beskrive det sådan, at glasset er halvt fyldt.
EnglishThe fact is that, for the first time in a long time, in not one Arab country were there demonstrations in the street in support of this act of terrorism.
For første gang i lange tider var der nemlig ingen demonstration på gaderne til fordel for denne terrorhandling i noget islamisk land, i noget arabisk land.
EnglishI asked for the floor on the matter raised by Mrs Villiers, in order to decry yet another act of terrorism on the part of the Turkish occupying forces in North Cyprus.
Jeg har bedt om ordet på grund af det emne, som fru Villiers omtalte, nemlig for at anklage de tyrkiske besættelsesstyrker på Nordcypern for en ny terrorhandling.
EnglishIn substance, this is another act of terrorism by a country with no respect for human rights, and which has no hesitation in eliminating any kind of threat no matter what direction it comes from.
Der er i grunden tale om endnu en terrorhandling fra et lands side, der ikke respekterer menneskerettighederne og som ikke tøver med at udslynge alle mulige trusler i alle retninger.

Synonymer (engelsk) for "act of terrorism":

act of terrorism

Lignende oversættelser "act of terrorism" på dansk

terrorism substantiv
of præposition
Danish
of adverbium
Danish
act substantiv
act of grace substantiv
act of terror substantiv