Engelsk-dansk oversættelse af "add-on"

EN

"add-on" dansk oversættelse

volume_up
add-on {substantiv}
DA
EN

add-on {substantiv}

volume_up
Countries which have an existing opt-in system can continue with this as an " add-on " to the minimum standard.
Lande, der hidtil har haft opt in-ordninger, kan videreføre disse som et tillæg til minimumsstandarden.
It is dangerous and premature to endorse a blanket EU regime of data retention as an add-on to a telecommunications single market package.
Det er farligt og for tidligt at bifalde en altomfattende EU-ordning om lagring af data som tillæg til en telekompakke for det indre marked.

Eksempelsætninger "add-on" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
EnglishAnd we must add 1.5 % to that average of the three: that is the reference value.
Og vi skal lægge 1,5 % til gennemsnittet af disse tre, det er referenceværdien.
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Hvad angår ændringsforslag 1, siger De, at det ikke ville bevirke større klarhed.
EnglishIf you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
Hvis du bruger metode nr. 1, vil du skulle udregne totalen for hvert mål manuelt.
EnglishI would like to add to what colleagues have said in thanking him for his work.
Jeg vil gerne slutte mig til mine kolleger og takke ordføreren for hans indsats.
EnglishMr President, Commissioner, I wish to add something to what has just been said.
Hr. formand, hr. kommissær, jeg vil gerne knytte an til det, der netop blev sagt.
EnglishExcept that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Kun må man tilføje: "... for den nye tingenes orden i perioden efter ØMU ' en ".
EnglishIn this way we can only add to the democratic legitimacy of the reform process.
På denne måde kan vi forstærke den demokratiske legitimitet af reformprocessen.
EnglishAnd she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son!
Derfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: "HERREN give mig endnu en Søn!
EnglishNext, you'll need to add the _link function to any links between the domains.
Derefter skal du føje _link-funktionen til eventuelle links mellem domænerne.
EnglishI hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
Det ændrer for øvrigt ikke noget som helst ved princippet om den første ansøger.
EnglishBoth EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
Både Europol og Schengen bidrager i afgørende grad til en isolering af Fort Europa.
EnglishMy group has nothing more to add to this, and we support this position completely.
Min gruppe har ikke noget at tilføje og støtter helt og holdent denne henstilling.
EnglishI would also add that I have already replied to this letter, firmly in the negative.
Ikke desto mindre kan vi stadig forbedre vores kommunikation med offentligheden.
EnglishDon’t fret -- you can easily add your favorite features back to the Toolbar.
Fortvivl ikke – du kan nemt føje dine yndlingsfunktioner til værktøjslinjen igen.
EnglishYou can easily add or remove users, and customize their access to your data.
Du kan let tilføje eller fjerne brugere og tilpasse deres adgang til dine data.
EnglishI would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Jeg vil gerne tilføje, at ændringsforslag 10 til det forslag godkendes helt.
EnglishIn this regard, Mr Elchlepp, I should like to add one point to your excellent report.
Hr. Elchlepp, her vil jeg gerne tilføje et punkt til Deres udmærkede betænkning.
EnglishI think we urgently need to revise and add to the Dublin agreement on this point.
Jeg tror, at vi uopsætteligt må forbedre Dublin-konventionen på dette punkt.
EnglishAnd to the symbolic nature of our building, we should add its functionality.
Ud over bygningens symbolske værdi bør vi naturligvis tilføre den funktionalitet.

Synonymer (engelsk) for "add-on":

add-on

Lignende oversættelser "add-on" på dansk

on præposition
Danish
on adverbium
to cotton on verbum
to catch on verbum
to reflect on verbum
Danish
to rat on verbum
Danish
to move on verbum
to check up on verbum
to verge on verbum
Danish
to go on verbum
to cheat on verbum
Danish
to put on verbum
to rely on verbum