Engelsk-dansk oversættelse af "adhesion"

EN

"adhesion" dansk oversættelse

volume_up
adhesion {substantiv}
volume_up
adhesive {substantiv}
EN

adhesion {substantiv}

volume_up
1. kemi
2. medicin

Eksempelsætninger "adhesion" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe can imagine the result in terms of adhesion to the Community project '.
Man kan forestille sig resultatet med hensyn til tilslutningen til det europæiske projekt.
EnglishIf so, adhesion to the charter could be shared by both existing members and future members.
I givet fald bør charteret offentliggøres af nuværende og kommende medlemsstater i fællesskab.
EnglishTo this effect, tools such as the pre-adhesion strategy, PHARE and TACIS are very important.
Instrumenter som førtiltrædelsesstrategien, PHARE og TACIS er i denne forbindelse af stor betydning.
EnglishWe are against a pact of adhesion and recession.
Vi er stærkt imod en tilslutnings- og recessionspagt.
EnglishFourthly, it should speak of the process and threshold of adhesion and flesh out the policy on neighbourhood, which we have in draft form.
For det fjerde bør det tale om tiltrædelsesprocessen- og kravene og udbygge naboskabspolitikken, som foreligger i udkast.
EnglishIn the first place, the first consideration must be political: the pre-adhesion negotiations must be founded on the great European principles from the outset.
For det første politikkens forrang: de store politiske spørgsmål for Europa bør lige fra begyndelsen ligge til grund for førtiltrædelsesforhandlingerne.
EnglishIt cannot be an excuse to delay the adhesion of new countries but it will very much facilitate what at the present time cannot yet be done.
Det kan ikke tjene som undskyldning for at udsætte nye landes tiltrædelse, men det vil i høj grad lette det, som det endnu ikke kan lade sig gøre at gennemføre i øjeblikket.
EnglishOnt également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union européenne, observateurs auprès de la Conférence:
The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, having been observers to the Conference:
EnglishWhilst we are tonight seeking to adopt new tyre standards to reduce tyre noise we are not making any progress at all on tyre standards for the grip or adhesion of tyres on the road.
I aften forsøger vi at få vedtaget nye dækstandarder for at reducere dækstøj, men vi gør overhovedet ingen fremskridt med hensyn til standarderne for vejgreb.
EnglishI would like to refer to another matter, which is that we have arrived at this new European patent indirectly through adhesion to an existing international convention.
Jeg vil tale om et andet aspekt, og det er, at vi er kommet frem til dette nye europæiske patent indirekte ved at tilslutte os en allerede eksisterende international konvention.

"adhesion contract" dansk oversættelse

volume_up
adhesion contract
Danish
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"adhesion molecules" dansk oversættelse

volume_up
adhesion molecules
Danish
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "adhesion":

adhesion
adhesive