EN

adjustable {adjektiv}

volume_up
adjustable
adjustable

Eksempelsætninger "adjustable" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe workers must not be used as an adjustable variable, whether in the form of excessive wage restraint or in the form of unemployment.
Arbejdstagerne må ikke bruges som tilpasningsvariabel, uanset om det er i form af en overdreven lønmæssig stramhed eller arbejdsløshed.
EnglishIn effect this means that the programming documents drawn up by the Commission and the Member States will have to be adjustable so as to cater for crises in any sector.
Faktisk skal programmeringsdokumenterne, som er opstillet af Kommissionen og medlemsstaterne, kunne tilpasses kriser i en given sektor.
EnglishThe left side of Google Mail that includes your labels, chat, and any additional gadgets you’ve used to customize Google Mail is now more adjustable, more responsive, and faster.
I venstre side af Google Mail vises dine etiketter, chat og andre gadgets, som du har brugt til at tilpasse Google Mail med, og de er nu nemmere at justere og hurtigere at bruge.