Engelsk-dansk oversættelse af "admirably"

EN

"admirably" dansk oversættelse

volume_up
admiral {substantiv}
DA
volume_up
admirer {substantiv}
volume_up
admiration {substantiv}
EN

admirably {adverbium}

volume_up
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Medlemmerne forholdt sig beundringsværdigt roligt under demonstrationen.
This has been a useful, if admirably atypical, debate.
Det har været en nyttig, om end beundringsværdigt atypisk debat.
As Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Byrne påpegede i et beundringsværdigt klart indlæg, er der ikke noget grundlag for det i traktaten.

Eksempelsætninger "admirably" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe car was there to give the exhibition popular appeal and succeeded admirably.
Bilen var der for at give udstillingen folkelig appel, og det var en stor succes.
EnglishThat is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.
Det er vores kulturelle opgave, som ordføreren på storartet måde har levet op til.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Medlemmerne forholdt sig beundringsværdigt roligt under demonstrationen.
EnglishThis Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Denne Kommission har forberedt euroen og Agenda 2000 på en beundringsværdig måde.
EnglishWe have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
Det er totalt det modsatte af, hvad der er formålet med en forordning med et finansielt og juridisk grundlag.
EnglishThe Commission's proposal is unacceptable and the report presented by Mr Virgin admirably explains why.
Kommissionens forslag er uacceptabelt, og grunden hertil fremgår klart af betænkningen.
EnglishMr Sasi has admirably summarised the results of last week's European Union/ Russia summit.
Hr. Sasi har på eksemplarisk vis opsummeret resultaterne af sidste uges topmøde mellem EU og Rusland.
EnglishTourism is a sector which is admirably suited to this sort of mobility policy.
Turismen er frem for alt andet en sektor, der tillader os at blive inspireret til sådanne mobilitetspolitikker.
EnglishAs Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Byrne påpegede i et beundringsværdigt klart indlæg, er der ikke noget grundlag for det i traktaten.
EnglishThat was what Pierre Schori, as leader of the EU delegation of election observers, also demonstrated admirably.
Det påpeger også Pierre Schori, lederen af EU ' s valgobservation, på beundringsværdig vis.
EnglishThis has been a useful, if admirably atypical, debate.
Det har været en nyttig, om end beundringsværdigt atypisk debat.
EnglishThe Finns have once again prepared themselves admirably.
Finnerne har endnu en gang forberedt sig på eksemplarisk vis.
EnglishIt is thus a long term job that the Committee will take on board but it will carry it out admirably.
Det er altså et langvarigt arbejde, som udvalget kunne påtage sig: Det ville udføre et strålende stykke arbejde.
EnglishI think that fits in admirably with today's debate.
Jeg synes, at det passer herligt til dagens forhandling.
EnglishYou succeeded admirably on both counts.
EnglishI believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
Hvis arkitekturen udgør en konflikt mellem form, funktion og rum, synes jeg, at alt næsten er blevet løst på beundringsværdig vis.
EnglishAnd he has succeeded admirably.
EnglishThis is actually his first report to the Parliament and I think that in conjunction with our group he has carried out this task admirably.
Det er jo hans første betænkning i Parlamentet, og jeg synes, han har løst sin opgave særdeles godt, også i samarbejde med vores gruppe.
EnglishIn its communication, the Commission has found a framework for the social agenda which I think admirably reflects the spirit of the Lisbon Summit.
Kommissionen har i sin meddelelse fundet en ramme for den sociale dagsorden, som jeg synes lever flot op til ånden fra Lissabon-topmødet.
EnglishWith her recommendation for a directive on shifting the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex, she sums up admirably the resolutions of the Committee on Women's Rights.
Med anbefalingen til direktivet om omvendt bevisbyrde på grundlag af køn sammenfatter hun på fremragende vis beslutningerne i Udvalget om Kvinders Rettigheder.

Synonymer (engelsk) for "admirably":

admirably
admiral
admirer
admiration