Engelsk-dansk oversættelse af "admission"

EN

"admission" dansk oversættelse

volume_up
admission {substantiv}

EN admission
volume_up
{substantiv}

1. generel

admission (også: access, admittance, entry, ingress)
We cannot say that it is more important to draw up the list of foreigners than the list on the admission of terrorists.
Man kan ikke sige, at udarbejdelsen af en liste over udlændinge er vigtigere end listen over terroristers adgang.
It has been brought to my notice that some people had to pass through five different security points this week, before gaining admission to the visitors ' gallery.
Jeg har hørt, at nogle mennesker i denne uge skulle passere fem kontrolposter, inden de fik adgang til tilhørerpladserne.
This occupation, too, will thus be able to benefit fully from the terms of the internal market, and hauliers will enjoy unrestricted admission to the market throughout the Union.
Dermed skabes der også for dette erhverv fuldstændige indre markeds-vilkår, og vognmændene får på unionsplan ubegrænset adgang til markedet.

2. medicin

admission (også: hospitalisation)

Eksempelsætninger "admission" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe admission of displaced persons into the European Union has so far been uneven.
Modtagelsen af fordrevne i Den Europæiske Union har hidtil været uafbalanceret.
EnglishThe Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.
Kommissionen påtænker at indgive et forslag om en konvention om indrejse i EU.
EnglishIt is a clear admission of failure, too, that the two largest groups immediately submit.
At de to store grupper også straks bøjer sig, er ganske tydeligt en falliterklæring.
EnglishAdmittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come.
Man kan ikke fralægge sig ansvaret ved at sige, at man ikke vidste noget.
EnglishI think that the negotiators should consider this admission as a warning.
Jeg tror, at forhandlerne bør betragte denne indrømmelse som en advarsel.
EnglishAnd more generally we shall follow closely the Council of Europe's admission policy.
Og mere generelt vil vi omhyggeligt følge Europarådets medlemspolitik.
EnglishSlovenia, as a prime candidate for admission to the EU, is naturally important in this respect.
Netop Slovenien som ansøgerland af første kategori er naturligvis af betydning.
EnglishOn employment, honesty demands the admission that the summit was a failure.
Med denne frygt overtager næste fase, at man så oplever afvisningen.
EnglishPreviously we debated the admission of the Russian Federation to the Council of Europe.
Vi har tidligere ført forhandlinger om Den Russiske Føderations tiltrædelse af Europarådet.
EnglishIn the field of re-admission, the Commission is about to finalise an agreement with Sri Lanka.
Med hensyn til tilbagetagelse er Kommissionen ved at færdiggøre en aftale med Sri Lanka.
EnglishPersonally, I was extremely pleased at least by this admission from the Council at this stage.
Personligt kunne jeg i det mindste virkelig godt lide Rådets forklaring.
EnglishTo say that encryption will solve our problems is an admission of failure.
At sige at kryptering løser problemerne er at indrømme fiasko.
EnglishI am also referring to the convention on rules for the admission of third-country nationals.
Jeg taler også om aftalen om indrejse for borgere fra tredjelande.
EnglishWe have also put forward a draft convention on rules for admission.
Vi har også fremlagt et forslag til konvention om regler for indvandring, det vil sige admission.
EnglishI was surprised at the Commission proposals with regard to the admission of immigrants to the European Union.
Jeg er overrasket over Kommissionens forslag om tilladelse af indvandring til EU.
EnglishFinally, policy on the integration of immigrants: admission and integration policies are inseparable.
Også den europæiske hjemsendelsespolitik fortjener stor opmærksomhed.
EnglishThe next item is the Commission communication on the Green Paper on admission for employment.
I Haag-strategien fastlægges målsætningerne og en tidsplan, som Kommissionen forventer at overholde.
EnglishBut it was not our expectation that the Council of Europe would refuse admission to Croatia.
Men vi havde ikke længere forventet, at Europarådet ville forhindre optagelse af det pågældende land.
EnglishThis, then, is the Commission's admission of the scale of the damage done.
Dét er Kommissionens indrømmelse af skadens omfang.
EnglishIt must not be formalities such as changing the Treaties which postpone admission of the new countries.
Det må ikke være formelle forhold som f.eks. ændring af traktaterne, der udsætter optagelsen.