Engelsk-dansk oversættelse af "admittance"

EN

"admittance" dansk oversættelse

volume_up
admittance {substantiv}
DA
EN

admittance {substantiv}

volume_up
admittance (også: access, entry, admission, ingress)
There was no immediate security problem, there were no demonstrators in sight, but the French police refused us admittance to the building.
Der var ikke nogen umiddelbare sikkerhedsproblemer, der var ingen demonstranter, men det franske politi nægtede os adgang til bygningen.
The Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
Kommissionen tager også afstand fra, at observatørerne fra OSCE og EU, herunder medlemmer af Europa-Parlamentet, blev forment adgang, selv om deres ankomst var blevet meddelt og registreret.

Eksempelsætninger "admittance" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhat political conclusions does the Council intend to draw from Burma's admittance to ASEAN?
Hvilken politisk konsekvens agter Rådet at drage af Burmas optagelse i ASEAN?
EnglishI am in favour of Turkey's admittance to the EU, but the Copenhagen criteria must be met.
Jeg går ind for, at Tyrkiet skal optages i EU, men Københavnskriterierne skal opfyldes.
EnglishAdmittance to Member State markets, however, remains at the discretion of the individual Member States.
Adgangen til medlemsstaternes markeder er imidlertid fortsat en opgave for de enkelte medlemsstater.
EnglishThe nations of central and eastern Europe applying for admittance to the EU also have significant agricultural production.
De lande i Central- og Østeuropa, der har søgt om optagelse i EU, har også en stor landbrugsproduktion.
EnglishWe will vote against the admittance of any ACP ambassador if, for example, he displaces freely elected African delegates.
Vi vil stemme imod at godkende en hvilken som helst AVS-ambassadør, hvis han f.eks. fortrænger frit valgte afrikanske medlemmer.
EnglishWe have such a strict security system, that we have trouble gaining admittance for our own citizens who come here with good intentions.
Vi har her et så strengt sikkerhedssystem, at vi har vanskeligheder med at få vores borgere herind, som er interesseret i at komme her.
EnglishThere was no immediate security problem, there were no demonstrators in sight, but the French police refused us admittance to the building.
Der var ikke nogen umiddelbare sikkerhedsproblemer, der var ingen demonstranter, men det franske politi nægtede os adgang til bygningen.
EnglishFor this reason, in its negotiations with the Swiss, the Commission should work towards balancing these charges and securing the admittance of 40 tonne lorries.
Kommissionen burde derfor arbejde for en sådan tilnærmelse af afgifterne og for en godkendelse af lastvogne på 40 t under sine forhandlinger med Schweiz.
EnglishThe Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
Kommissionen tager også afstand fra, at observatørerne fra OSCE og EU, herunder medlemmer af Europa-Parlamentet, blev forment adgang, selv om deres ankomst var blevet meddelt og registreret.

Synonymer (engelsk) for "admittance":

admittance