Engelsk-dansk oversættelse af "adversary"

EN

"adversary" dansk oversættelse

volume_up
adversary {substantiv}
DA
EN

adversary {substantiv}

volume_up
adversary (også: enemy, foe, fiend)
O God, how long shall the adversary reproach?
Hvor længe o Gud skal vor Modstander smæde Fjenden blive ved at håne dit Navn?
But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.
Når du adlyder ham og gør alt hvad jeg siger vil jeg være dine Fjenders Fjende og dine Modstanderes Modstander
The kings of the earth, and all the inhabitants of the world, would not have believed that the adversary and the enemy should have entered into the gates of Jerusalem.
Ej troede Jordens Konger ja ingen i Verden at Uven og Fjende skulde stå i Jerusalems Porte.

Eksempelsætninger "adversary" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBut just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
Det er imidlertid sandelig for lidt kun at appellere til kontrahenternes fornuft nu.
EnglishOur adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Vores modpart i forhandlingerne er endnu en gang blevet betalt på forhånd.
EnglishAnd there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary!
Og der var en Enke i den By og hun kom til ham og sagde: Skaf mig Ret over min Modpart!
EnglishAnd the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king's seed in Edom.
HERREN gav Salomo en Modstander i Edomiten Hadad af Kongeslægten i Edom.
EnglishAnd Esther said, The adversary and enemy is this wicked Haman!
Ester svarede: En fjendsk og ildesindet Mand den onde Haman der!
EnglishO God, how long shall the adversary reproach?
Hvor længe o Gud skal vor Modstander smæde Fjenden blive ved at håne dit Navn?
EnglishThey have chosen the wrong adversary and that error will cost the European Union's finances dearly.
De har taget fejl af, hvem deres modstander er, og denne fejltagelse koster Den Europæiske Union dyrt.
EnglishAnd her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
hendes Medbejlerske tilføjede hende også grove Krænkelser for den Skam at HERREN havde tillukket hendes Moderliv.
Englishbehold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book!
Her er mit Bomærke - lad den Almægtige svare!
EnglishBe sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
Vær ædru våger; eders Modstander Djævelen går omkring som en brølende Løve søgende hvem han kan opsluge.
EnglishThe Conakry regime has sometimes reacted in a very unfortunate way, but let us not mistake our adversary.
Conakrys regering har af og til reageret meget uheldigt, men vi må ikke glemme, hvem der er den virkelige modstander.
EnglishAnd God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah:
Fremdeles gav Gud ham en Modstander i Rezon Eljadas Søn der var flygtet fra sin Herre Kong Hadadezer af Zoba.
EnglishBut now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.
Men nu har HERREN min Gud skaffet mig Ro til alle Sider; der findes ingen Modstandere og der er ingen Fare på Færde.
EnglishWe have one clear adversary, the Council.
EnglishBig business knows only too well that a policy which benefits SMEs as a whole would create an adversary to be reckoned with.
Storkapitalen er naturligvis klar over, at en politik til fordel for de samlede SMV vil skabe en betydelig konkurrent til dem.
EnglishI will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
Derfor vil jeg at unge Enker skulle giftes føde Børn styre Hus ingen Anledning give Modstanderen til slet Omtale.
EnglishThe kings of the earth, and all the inhabitants of the world, would not have believed that the adversary and the enemy should have entered into the gates of Jerusalem.
Ej troede Jordens Konger ja ingen i Verden at Uven og Fjende skulde stå i Jerusalems Porte.
EnglishBut if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.
Når du adlyder ham og gør alt hvad jeg siger vil jeg være dine Fjenders Fjende og dine Modstanderes Modstander
EnglishNevertheless, Parliament must be clear on the fact that, in the budget procedure, the Council is neither an enemy nor an adversary nor a rival.
Ikke desto mindre skal det fremstå tydeligt for Parlamentet, at Rådet hverken er modstander eller rival i budgetproceduren.
EnglishAt the same time, however, Russia is there and, consequently, Russia is no longer the distant Eastern adversary of the bipolar world that it once was.
Men samtidig ligger Rusland dér, og Rusland er ikke længere denne fjerntliggende rival mod Øst i en polariseret verden.

Synonymer (engelsk) for "adversary":

adversary