Engelsk-dansk oversættelse af "to advertise for"

EN

"to advertise for" dansk oversættelse

EN

to advertise for {verbum}

volume_up
to advertise for
I have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Hvis vi nu også begynder at reklamere for USA, så må jeg sige, at vi er ved at være langt ude.
It ought, as a matter of principle, to be possible to advertise products which are legally manufactured and distributed and legally consumed.
Produkter, der fremstilles, sælges og forbruges lovligt, skal det principielt også være tilladt at reklamere for.
We want to construct an internal market, and we want to make a political decision as to who is permitted to advertise freely offered products, and who is not.
Vi vil opbygge et indre marked og vil afgøre politisk, hvem der må reklamere for varer, der udbydes frit, og hvem der ikke må.

Eksempelsætninger "to advertise for" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMore must be done to provide information on BSE-free meat, and to advertise it.
Informations- og reklameforanstaltninger for BSE-frit kød skal intensiveres.
EnglishBut you have just managed to advertise your intentions a little more.
Men nu har De givet udtryk for Deres holdning over for et endnu større publikum.
EnglishOne thing that we obviously need to do is to advertise very clearly what is available.
Der er én ting, som vi tydeligt nok må gøre, nemlig klart at meddele, hvad der er til rådighed.
EnglishI have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Hvis vi nu også begynder at reklamere for USA, så må jeg sige, at vi er ved at være langt ude.
EnglishIn turn, this can help determine the best places to advertise.
Dette kan hjælpe dig med at finde de bedste steder at annoncere.
EnglishWe must make sure that the product is good first and then make sure that we advertise it effectively.
Vi må sikre os, at produktet først er godt og derefter sikre, at vi gør ordentlig reklame for det.
EnglishIn many Member States they actually advertise the full text of the Constitution, including the fundamental rights.
Det, som Kommissionen skal gøre først, er at forbedre sin lytteproces.
EnglishWith your AdWords account, you advertise your detailed cleaning because it's where you make your most money.
Med din AdWords-konto annoncerer du med grundig rengøring, fordi det er her, du tjener flest penge.
EnglishBanks are not being encouraged to advertise this.
Bankerne tilskyndes ikke til at sige noget om den.
EnglishI am also concerned about the proposal to use funds from co-financing to advertise fair trade.
Jeg er også bekymret med hensyn til forslaget om at anvende midler fra samfinansieringen til reklame for» fair trade« -handelen.
EnglishWe need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
Vi skal overveje, om det er acceptabelt, at alkoholindustrien har frie hænder til at reklamere, som den vil.
EnglishAnd I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people!
Derfor tænkte jeg at jeg vilde lade dig det vide og sige: Køb den i Overværelse af dem der sidder her og mit Folks Ældste!
EnglishThe regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
I forordningen gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at producenter også kan reklamere med, at deres produkter er normale levnedsmidler.
EnglishIt is therefore important for members of the profession to publicise their special fields and to be able to advertise.
For medlemmerne af erhvervet er det derfor vigtigt at kunne gøre opmærksom på deres fagområder og kunne gøre reklame herfor.
EnglishIn my opinion, it would be appropriate to advertise these findings as part of a series of large-scale European wine campaigns.
Det ville efter min mening være passende at informere om disse kendsgerninger i stort anlagte europæiske vinkampagner.
EnglishEveryone has sufficient food, so if we advertise one product it will obviously militate against the consumption of another product.
Alle har nok mad, så hvis vi reklamerer for et produkt, vil det helt klart påvirke forbruget af et andet produkt.
EnglishIn our sample ad, the keyword "advertise" should get the attention of people who are searching for ways to advertise online.
I vores eksempelannonce bør søgeordet "annoncering" få brugernes opmærksomhed, når de søger efter måder at annoncere online på.
EnglishAnd now, behold, I go unto my people: come therefore, and I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days.
Vel jeg drager til mit Folk men kom jeg vil lade dig vide hvad dette Folk skal gøre ved dit Folk i de sidste Dage.
EnglishIt ought, as a matter of principle, to be possible to advertise products which are legally manufactured and distributed and legally consumed.
Produkter, der fremstilles, sælges og forbruges lovligt, skal det principielt også være tilladt at reklamere for.
EnglishWe want to construct an internal market, and we want to make a political decision as to who is permitted to advertise freely offered products, and who is not.
Vi vil opbygge et indre marked og vil afgøre politisk, hvem der må reklamere for varer, der udbydes frit, og hvem der ikke må.

Lignende oversættelser "to advertise for" på dansk

for præposition
Danish
for konjunktion
for adverbium
to watch out for verbum
Danish
to long for verbum
Danish
to care for verbum
Danish
in exchange for adverbium
Danish
to go for verbum
to make up for verbum
Danish
to account for verbum
to wait for verbum
Danish
to arrange for verbum
to apply for verbum
Danish
to equip for verbum
to pine for verbum
Danish