Engelsk-dansk oversættelse af "affected greatly"

EN

"affected greatly" dansk oversættelse

affected greatly
DA
  • påvirket i høj grad
  • påvirket meget

Eksempelsætninger "affected greatly" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

He said according to demographic facts, the education sector had been affected greatly, indicating only 11 million children out of 43 million were in school.
However, our marriage has suffered and intimacy has been affected greatly.
However, both experts note that economic forecasting models already are based on up-to-date quantitative projections, so price forecasts may not be affected greatly by this new analysis.
Our chapters in areas that will be or may be affected greatly by the typhoon are already on high alert.
The news has however been met with agitations from traders who lament they will be affected greatly by the development.
The drugs are managed like any other commodity and now we are talking about a flawed market system where consumers are affected greatly.
The director noted that climate change has affected greatly development projects including agriculture as many farmers depend on rain that do not fall as it used to be in yesteryears.
Their mental health at that age is affected greatly.

Eksempelsætninger "affected greatly" på dansk

EnglishCeuta is greatly affected by the European Union's new Euro-Mediterranean policy.
Ceuta har virkelig fået følgerne af Unionens nye middelhavspolitik at føle.
EnglishTourism is an important sector which is going to be greatly affected by the introduction of the euro.
Turismen er en vigtig sektor, som i stor udstrækning vil blive berørt af indførelsen af euroen.
EnglishIn this way, even then, the television aspect is not greatly affected.
Også tv-området er således kun berørt i ringe omfang.
EnglishSweden is greatly affected by the excise level in Denmark which, in turn, is greatly influenced by Germany.
Sverige påvirkes stærkt af punktafgiftsniveauet i Danmark, som igen påvirkes stærkt af Tyskland.
EnglishFrance and other EU States have also been greatly affected.
Frankrig og andre EU-stater er ligeledes hårdt ramt.
EnglishMr President, I as an EU citizen feel greatly affected by the fact that it was possible for this disaster to take place.
Hr. formand, jeg føler mig som EU-borger stærkt berørt af, at denne katastrofe kunne finde sted.
EnglishThat would inevitably cause a backlash in the countries that are not greatly affected by this problem.
Det er klart, at dette ikke kan undgå at skabe røre i de medlemsstater, der ikke har dette problem tæt inde på livet.
EnglishSecondly, there are the interests of society, since our social security and healthcare systems are greatly affected by price levels in this sector.
For det andet drejer det sig om de fælles interesser i vore samfund, hvor det overordnede prisniveau i denne sektor er bestemmende for socialsikrings- og sundhedssystemerne.
EnglishCommissioner, I am a new Aragonese Member, and therefore, as you can imagine, we are greatly affected by the NHP, amongst other things because the intention is to take water from our region.
Hr. kommissær, jeg er et nyt medlem fra Aragonien, og som De nok kan forstå, bliver vi alle berørt af PHN, bl.a. fordi man ønsker at udvinde vandet fra vores region.

Lignende oversættelser "affected greatly" på dansk

greatly adverbium
affected adjektiv
affected by adjektiv
Danish