Engelsk-dansk oversættelse af "affluence"

EN

"affluence" dansk oversættelse

volume_up
affluence {substantiv}
DA
EN

affluence {substantiv}

volume_up
affluence (også: wealth, abundance, opulence)
I stand by my original text, which demands a report on poverty and affluence.
På det punkt holder jeg fast ved min originaltekst om at kræve en beretning om fattigdom og rigdom.
For me, the important thing is that this report should genuinely reflect trends in poverty and affluence in the European Union, and provide a reliable analysis.
Det er vigtigt for mig, at denne beretning virkelig viser udviklingen af fattigdom og rigdom i Den Europæiske Union og indeholder en pålidelig analyse.

Eksempelsætninger "affluence" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThese conditions must be created irrespective of the level of affluence in the Member States.
Disse forudsætninger bør skabes uanset velfærdsudviklingsniveauet i medlemsstaterne.
EnglishI stand by my original text, which demands a report on poverty and affluence.
På det punkt holder jeg fast ved min originaltekst om at kræve en beretning om fattigdom og rigdom.
EnglishFor us Europeans, this cow is of course a symbol of affluence.
For os europæere er denne ko naturligvis et symbol på velfærd.
EnglishWho is better placed to notice the sudden affluence of some and the physical and moral degeneration of others?
Hvem lægger bedre mærke til, at nogle pludselig bliver rige, mens andre går til fysisk og moralsk?
EnglishThese areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.
Disse områder er ugunstigt stillede både fuldstændigt og relativt, da de findes side om side med områder med betydelig velstand.
EnglishFor me, the important thing is that this report should genuinely reflect trends in poverty and affluence in the European Union, and provide a reliable analysis.
Det er vigtigt for mig, at denne beretning virkelig viser udviklingen af fattigdom og rigdom i Den Europæiske Union og indeholder en pålidelig analyse.
EnglishThe more seriously we take this responsibility, the more people we can free from enslavement to neo-colonialist economic powers and lead them to peace and affluence.
Jo mere vi tager denne opgave alvorligt, jo flere mennesker kan vi redde ud af de neokolonialistiske pengemagters slaveri og give dem fred og velstand.
EnglishWhat I mean by this is that the media and advertisers present a picture of overwhelming affluence, and people who do not achieve this suffer from feelings of helplessness.
Denne udelukkelse drejer sig ikke kun om materielle faktorer, men også om uddannelse, sundhed og sikkerhed i alderdommen, og går videre fra generation til generation.

Synonymer (engelsk) for "affluence":

affluence
English