Engelsk-dansk oversættelse af "afoot"

EN

"afoot" dansk oversættelse

EN

afoot {adjektiv}

volume_up
1. generel
afoot
And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.
Og man så dem drage bort og mange kendte dem og til Fods strømmede de sammen derhen fra alle Byerne og kom før end de.
And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.
Men vi gik forud til Skibet og sejlede til Assus og skulde derfra tage Paulus med; thi således havde han bestemt det da han selv vilde gå til Fods.
2. figurativ
afoot

Eksempelsætninger "afoot" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThirdly, I have heard that there are plans afoot to buy the building because the rent amounts to rather a lot of money.
For det tredje har jeg forstået, at der er planer om at købe bygningen, fordi huslejen er så høj.
EnglishThe EU is not a party to that Arrangement, but plans are now afoot for the EU to adopt a Directive on the subject.
EU er ikke part i Wassenaar-ordningen, men et forslag til direktiv om dette emne er nu under forberedelse i EU.
EnglishAs you know, there are plans afoot for dialogue of this kind to take place and there is also due to be a meeting on 8 November.
Som De ved, er en sådan dialog ved at komme i gang, og den 8. november vil der også finde et møde sted.
EnglishI am sorry that you did not do this because, of course, moves are now afoot which we perhaps do not like at all.
Jeg beklager, at De ikke har gjort det, fordi der naturligvis nu er sat gang i noget, som vi måske slet ikke bryder os om.
EnglishI have been a fervent advocate of this for years and happily moves are now afoot in the Netherlands to set up something of that kind.
Jeg har i årevis været en stor tilhænger af dette, og lykkligvis er noget sådant forestående i Nederlandene.
EnglishI gather that there are indeed certain plans afoot, but what is the situation as regards human health?
Jeg har forstået, at man rent faktisk er i færd med at udarbejde forskellige planer, men hvordan er situationen, når det gælder menneskers sundhed?
EnglishFortunately, there are now plans afoot to phase these subsidies out, but the Committee on Agriculture and Rural Development is still opposed to these plans.
Der foreligger nu heldigvis planer om gradvis at afskaffe støtten, men det er Landbrugsudvalget imod.
EnglishAnd the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.
Og man så dem drage bort og mange kendte dem og til Fods strømmede de sammen derhen fra alle Byerne og kom før end de.
EnglishIt is a pity that these reports are short on points supporting our reflection on the consequences of what is afoot.
Det er beklageligt, at der i disse betænkninger kun er få punkter, der giver grundlag for refleksioner over følgerne af den igangværende udvikling.
EnglishAnd we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.
Men vi gik forud til Skibet og sejlede til Assus og skulde derfra tage Paulus med; thi således havde han bestemt det da han selv vilde gå til Fods.

Synonymer (engelsk) for "afoot":

afoot
English