Engelsk-dansk oversættelse af "after hours"

EN

"after hours" dansk oversættelse

EN

after hours {adverbium}

volume_up
after hours
after hours

Eksempelsætninger "after hours" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Vi vil desuden få vand allerede efter 14 timer, inden vi fortsætter 14 timer til.
EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Efter flere timers forhandling nåede forhandlerne til enighed.
EnglishRemember that accidents increase after 55 hours ' work.
Jeg minder om, at antallet af ulykker stiger efter en arbejdstid på 55 timer.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
I henhold til forretningsordenen kan afstemningen tidligst finde sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.
EnglishAnd it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
Men det skete omtrent tre Timer derefter da kom hans Hustru ind uden at vide hvad der var sket.
EnglishData should begin populating your reports 24 hours after the include filters have been removed.
Dataene skulle begynde at vises i dine rapporter 24 timer efter inkluderingsfiltrene er blevet fjernet.
EnglishMy group will support the conciliation agreement reached after long, tedious hours of negotiation.
Min gruppe vil støtte den forligsaftale, der blev opnået efter mange timers langsommelige forhandlinger.
EnglishI do not believe we have any cause to praise either the President or ourselves after three hours of voting.
Jeg mener ikke, at vi har grund til hverken at rose formanden eller os selv efter tre timers afstemning.
EnglishAlthough it looks very short it was arrived at after many hours of patient discussion and negotiation.
Selvom den ser meget kortfattet ud, har det taget mange timer med tålmodige diskussioner og forhandlinger at nå frem til den.
EnglishSo, after long hours of debate, we have managed to wrest ECU 47.5 million from the Council for the period 1998-1999.
Efter mange timers debat lykkedes det os endelig at fravriste Rådet ECU 47, 5 millioner for årene 1998 og 1999.
EnglishMadam President, anyone rising to speak after two hours of debate obviously has a problem in finding anything new to say.
Fru formand, den, der tager ordet efter to timers forhandlinger, har et problem med klart at sige noget nyt.
EnglishBut if yourestore a deleted contact after 24 hours, you'll need to re-invite thatperson to your Chat list.
Men hvis du gendanner en slettet kontaktperson efter 24 timer, er du nødt til at invitere den person til din chatliste igen.
EnglishAllowing or forcing people to operate after dozens of hours of nearly uninterrupted work is playing with people's lives.
At lade mennesker operere eller få dem til det efter næsten uafbrudt vagt i mange timer er at lege med menneskeliv.
EnglishIt is not an abortifacient because you do not have implantation of the fertilised egg until up to 72 hours after fertilisation.
Pillen er ikke abortfremkaldende, for det befrugtede æg sætter sig ikke fast før op til 72 timer efter befrugtningen.
EnglishAnd then they must be allowed out of the vehicle after eight hours, watered, fed, rested and then possibly put back in the vehicle.
I det tilfælde skal dyrene læsses af efter 8 timer, vandes, fordres og hvile og eventuelt derefter læsses på igen.
EnglishLadies and gentlemen, exactly one and a half hours after the start of questions to the Council, that concludes Question Time.
Mine damer og herrer, nøjagtig 1½ time efter, at vi påbegyndte spørgsmålene til Rådet, er spørgetiden til Rådet afsluttet.
EnglishA few hours after arriving in Strasbourg yesterday, our guest today, President Mahmoud Abbas, had to return to Ramallah.
Få timer efter at præsident Mahmoud Abbas, vores gæst i dag, ankom til Strasbourg i går, var han nødt til at tage tilbage til Ramala.
EnglishYour account needs to be idle for 24 hours after following steps 1 through 5 in order to activate the security question option.
Din konto skal være ubenyttet i et døgn, efter at du har fulgt trin 1 til 5, før du kan aktivere valgmuligheden med sikkerhedsspørgmålet.
EnglishOnly a few hours after his death, the Ukrainian security services stormed the Kiev station Radio Continent and seized all its broadcasting equipment.
Radiostationen havde øjensynlig påkaldt sig de ukrainske myndigheders vrede, fordi den havde sendt programmer fra Radio Liberty.
EnglishThe difficulty is, however, who pays those costs after hours in cities where football hooligans are still engaged in activities.
Det vil dog være vanskeligt at afgøre, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med problemerne i byerne, hvor de mange hooliganer hærger efter kampene.

Lignende oversættelser "after hours" på dansk

hours substantiv
Danish
after adverbium
after præposition
after that adverbium
Danish
after all adverbium
work hours substantiv
working hours substantiv
man hours substantiv
after which adverbium
Danish
for hours adverbium
Danish
opening hours substantiv