Engelsk-dansk oversættelse af "age"

EN

"age" dansk oversættelse

volume_up
age {substantiv}
DA
volume_up
age group {substantiv}
volume_up
age limit {substantiv}
EN

age {substantiv}

volume_up
Twenty years is barely an anniversary, not quite the age of reason.
Som 20-årig - det er jo ingen alder - har det endnu ikke helt nået skelsår og alder.
Article 21 of the Charter explicitly prohibits discrimination on the grounds of age.
Chartrets artikel 21 forbyder udtrykkelig diskrimination på grundlag af alder.
The first is respect for viewers, regardless of age, origins or situation.
Det første er respekt for tv-seeren, uanset alder, oprindelse og stilling.
In the digital age knowledge and access are essential to prosperity and democracy.
I den digitale tidsalder er viden og adgang hertil essentiel for velfærden og demokratiet.
Apparently Denmark is now entering the digital age with television.
Danmark er åbenbart på vej ind i den digitale tidsalder, hvad angår fjernsyn.
National legislation has no place in the transfrontier digital age.
National lovgivning er ikke længere relevant i den grænseoverskridende digitale tidsalder.
The citizens need time to make provision for their old age.
Borgerne har brug for tid til at planlægge deres alderdom.
Commissioner, age is the future for Europe and - I hope for you all - it is your own future too.
Fru kommissær, alderdom er Europas fremtid og - håber jeg - også jeres egen fremtid.
Med alderdom følger jo som regel sygdomme.
age (også: era, epoch)
Thanks to her proposals for an active old age, society is enriched by a whole generation.
Med hendes forslag om et aktivt liv i alderdommen, vinder samfundet en hel generation.
But the generations that have helped to achieve Europe's prosperity and well-being should not be left out because of age discrimination.
Men, fru formand, de generationer, der har skabt Europas velfærd, må ikke tilsidesættes på basis af aldersdiskrimination.
In this day and age, no one can rule out the possibility that abortion is an attack on innocent and defenceless human lives.
Vi ønsker ikke, at kommende generationer betragter os på samme måde, som vi i dag betragter tidligere tiders racister og slavehandlere.
And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole age of Jacob was an hundred forty and seven years.
Jakob levede i Ægypten i sytten År så at Jakobs Levetid blev
Provided we organise our care and social security well, we can allow an increasing number of people to reach the maximum age.
Tilrettelægger vi plejen og levevilkårene optimalt, vil stadig flere kunne nå den maksimale levetid.
In Italy, the average age of a car is 14 years, and, what is more, companies purchasing cars cannot claim exemption from VAT at 19 %.
I Italien er et køretøjs gennemsnitlige levetid 14 år, og desuden kan virksomhederne ikke ved køb af en bil fradrage momsen, som er på 19 %.
The first is the problem of the ageing population and the second is the rise in the entitlement age.
For det første problemet med befolkningens aldring, og for det andet den forhøjede forventede levealder.
Because of increasing life expectancy, ever more new financial products are being created in the field of old-age pensions.
Netop på grund af den stigende levealder udvikles der stadigt flere finansielle produkter til pensionsordningerne.
This applies, in particular, if we look at the future demographic trend of an ageing population.
Særligt hvis vi tager den fremtidige demografiske udvikling med den stigende levealder i betragtning.

Eksempelsætninger "age" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBecause there is no money, people over the age of 45 are no longer being treated.
Her modtager personer over 45 år ikke længere behandling på grund af pengemangel.
EnglishIn this age of modern technology, the electronic highway could offer a way-out.
I disse tider med moderne teknologi kan den elektroniske motorvej være løsningen.
EnglishThen the compromise on the age of retirement does not seem to be worthy either.
Desuden ser kompromiset om pensionsalderen heller ikke ud til at være særlig godt.
EnglishThe participants were of different age groups and genders and held different views.
Der var deltagere i alle aldre og af begge køn med mange forskellige holdninger.
EnglishNow the disease has taken a heavy toll among those trained adults of working age.
Men disse voksne, uddannede og aktive personer har betalt dyrt for sygdommen.
EnglishThey call for research and better practice in the care of age-related diseases.
De kræver forskning og forbedret praksis med hensyn til pleje af alderdomssygdomme.
EnglishBut let us learn to accept that sickness and old age form part of our existence.
Men lad os lære at acceptere, at sygdom og alder er en del af vor eksistens.
EnglishWhen a video is age-restricted, a warning screen displays before the video plays.
Når en video er aldersbegrænset, vises der en advarselsskærm, før videoen afspilles.
EnglishThis increase in age has serious consequences for our social security systems.
Befolkningens aldring har graverende følger for de sociale sikringsordninger.
EnglishArticle 21 of the Charter explicitly prohibits discrimination on the grounds of age.
Chartrets artikel 21 forbyder udtrykkelig diskrimination på grundlag af alder.
EnglishWe are living in a modern age with modern slogans and hopefully with a modern peace.
Vi lever i en moderne tid med moderne slogans og forhåbentlig med en moderne fred.
EnglishCast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth.
Forkast mig ikke i Alderdommens Tid og svigt mig ikke nu Kraften svinder;
EnglishNor do I think it right that we have not substantially raised the pensionable age.
Jeg synes heller ikke, det er rigtigt, at vi ikke har sat pensionsalderen markant op.
EnglishThe age at which regular alcohol consumption begins, however, is falling steadily.
Det regelmæssige alkoholforbrug begynder imidlertid tidligere og tidligere.
EnglishReactors and powers stations age, but their ageing must not weaken their safety.
Reaktorerne og kernekraftværkerne forældes, men dette må ikke forringe deres sikkerhed.
EnglishWith increasing age, you also become more aware of what it is you would like to learn.
Og jo ældre man bliver, desto mere bevidst bliver man om, hvad man gerne vil lære.
EnglishA further reduction in the voting age would also be possible, in our view.
En yderligere sænkning af valgalderen forekommer os ligeledes at være en mulighed.
EnglishAnd thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.
EnglishOne concerns the age limit and the other the position of cohabiting couples.
Den ene vedrører aldersgrænsen og det andet papirløse parforholds stilling.
EnglishI am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigt at afskaffe enhver aldersgrænse.

"age gracefully" dansk oversættelse

age gracefully
Danish
  • alder yndefuldt
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"age grade" dansk oversættelse

age grade
Danish
  • aldersklasse
Mere chevron_right

"age group" dansk oversættelse

age group
Danish
  • aldersgruppe
Mere chevron_right