Engelsk-dansk oversættelse af "ageism"

EN

"ageism" dansk oversættelse

volume_up
ageism {substantiv}
EN

ageism {substantiv}

volume_up
As a parliament we should also abolish ageism in employment.
Som Parlament bør vi også afskaffe aldersdiskrimination i ansættelsesspørgsmål.
Would he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
Vil han også gå ind i en drøftelse af rekrutteringspolitikken med hensyn til aldersdiskrimination?
There is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
Der er en ny aldersdiskrimination, der tvinger folk til at trække sig tidligt tilbage, så at deres værdifulde viden og erfaring går tabt for os.

Eksempelsætninger "ageism" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWould he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
Vil han også gå ind i en drøftelse af rekrutteringspolitikken med hensyn til aldersdiskrimination?
EnglishAs a parliament we should also abolish ageism in employment.
Som Parlament bør vi også afskaffe aldersdiskrimination i ansættelsesspørgsmål.
EnglishCould I finally say that we should ease up a little on the ageism in relation to the praesidium.
Lad mig afslutningsvis sige, at vi bør lette lidt på ældrediskriminationen i forbindelse med præsidiet.
EnglishThere is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
Der er en ny aldersdiskrimination, der tvinger folk til at trække sig tidligt tilbage, så at deres værdifulde viden og erfaring går tabt for os.
EnglishWould he join with me in calling on all EU institutions to abide by the spirit of the Amsterdam draft Treaty on anti-discrimination on ageism?
Vil han sammen med mig opfordre alle EU-institutioner til at underkaste sig ånden i udkastet til en Amsterdam-traktat om ikke at diskriminere på grund af alder?
EnglishIt is time that we, in the institutions, put our own house in order and deal with the ageism that we practice in some of our recruitment policies.
Tiden er inde til, at vi, i institutionerne, skaber orden i eget hus og gør noget ved den aldersdiskrimination, som vi praktiserer i nogle af vores egne rekrutteringspolitikker.
EnglishI refer in particular to the institution of which we are Members, because it appears to be one of the most laggard in retaining the archaic practice of ageism in employment.
Jeg taler specielt om den institution, som vi er medlemmer af, fordi det er en af de værste til at bevare den arkaiske ældrediskriminerende praksis på beskæftigelsesområdet.
EnglishWould the Commissioner like to take this opportunity to condemn the ageism which is widespread throughout the European Union and is still a major problem?
Kunne kommissæren tænke sig at benytte sig af denne lejlighed til at fordømme den aldersdiskrimination, der er almindelig udbredt over hele Den Europæiske Union, og som stadig er et stort problem?

Synonymer (engelsk) for "ageism":

ageism
English