Engelsk-dansk oversættelse af "agencies"

EN

"agencies" dansk oversættelse

volume_up
agency {substantiv}
EN

agencies {flertal}

volume_up
What would its relationship with the national services and agencies be?
Hvordan er forbindelsen med nationale instanser og agenturer?
It questions the reliability of the 'risk model ' used by the official agencies.
Og der stilles spørgsmålstegn ved den " bestrålingsrisikomodel ", der anvendes af offentlige instanser.
That has an impact on all institutions and agencies.
Det har konsekvenser for alle institutioner og for alle instanser.

Eksempelsætninger "agencies" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe first is about the annual report and concerns the agencies and the satellites.
Det første er om årsberetningen og drejer sig om agenturerne og satellitterne.
EnglishI think that the regional agencies would be a good way to enable this to happen.
Jeg mener, at de regionale agenturer vil være en god hjælp til at nå målet.
EnglishI do not want the same thing to happen to us where rating agencies are concerned.
Jeg ønsker ikke, at det samme sker for os, hvad angår kreditvurderingsinstitutterne.
English   – I would like to discuss the report on the agencies ' budget implementation.
- Jeg vil gerne diskutere betænkningen om agenturernes budgetgennemførelse.
EnglishWe will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
Vi vil kræve, at agenturerne er yderst opmærksomme på omkostningsstyringen.
EnglishThis is an impressive number but it is creating a large problem for the aid agencies.
Tallene er imponerende, men skaber store problemer for hjælpeorganisationerne.
EnglishThese agencies are generally already used to working within a regulated framework.
Disse agenturer er generelt allerede vant til at arbejde inden for regulerede rammer.
EnglishThe agencies must firstly be responsible to Parliament, and that entails obligations.
Der vil ikke længere være en ekstern uafhængig ex ante-kontrol af agenturerne.
EnglishWe are not against the creation of new agencies, in fact we have no objection to them.
Vi er ikke imod oprettelsen af nye agenturer, vi har faktisk ikke noget imod dem.
EnglishThe creation of one-stop agencies would be one specific move in this direction.
Oprettelsen af etstedskontorer ville være et konkret skridt i den retning.
EnglishCommunity appropriation for such environmental agencies is well justified.
Støtte til sådanne organisationer fra fælleskabets bevillinger er velbegrundet.
EnglishRefusing to pay such costs would lead to the work of the agencies discontinuing.
At nægte at betale sådanne udgifter ville føre til, at bureauernes arbejde ville ophøre.
EnglishRelations of mine are still active in humanitarian agencies in that country.
Jeg har pårørende, der stadig er aktive i landets humanitære organisationer.
EnglishEveryone who works in one seems to have a vested interest in the agencies ' expansion.
Enhver, som er ansat dér, synes at have en interesse i, at agenturerne vokser.
EnglishTransparency of the proceedings of Union institutions, bodies, offices and agencies
Åbenhed i arbejdet i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer
EnglishThese two agencies give us the opportunity to take a clear line right from the outset.
Med de to agenturer har vi nu mulighed for at følge en klar linje helt fra starten.
EnglishThere are now many more decentralized agencies which meet much more widespread needs.
De decentrale organer er mangedoblet og skal løse mere og mere vidtrækkende opgaver.
EnglishCould the tasks not equally well be given to the agencies that we already have?
Kan opgaverne ikke lige så godt gives til de agenturer, vi allerede har?
EnglishThe deputizing rapporteur has also raised the matter of public agencies.
Den stedfortrædende ordfører nævnte også spørgsmålet om de statsejede kanaler.
EnglishIn other countries, it is the State and the employment agencies which play the main role.
I andre lande er det staten og arbejdsformidlingerne, som spiller hovedrollen.