Engelsk-dansk oversættelse af "ago"

EN

"ago" dansk oversættelse

DA
volume_up
a week ago {adv.} [eksempel]
EN

ago {adverbium}

volume_up
ago (også: to, by, at, too, since, too much)
One year ago, 11 months ago, 10 months ago - yours was an isolated voice.
For 12, 11 eller 10 måneder siden var De den eneste, der argumenterede for det.
We saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
Vi oplevede det i Europa for to år siden og for halvandet år siden i Kosovo.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
For fem år siden var fru Bloch von Blottnitz ordfører for levnedsmiddelbestråling.

Eksempelsætninger "ago" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
Den første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
EnglishDo they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
Ønsker de at svække Irland på samme måde som de svækkede Danmark for 10 år siden?
EnglishUnquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
De efterlader helt klart Unionen i en bedre tilstand end for seks måneder siden.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
For fem år siden var fru Bloch von Blottnitz ordfører for levnedsmiddelbestråling.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
Fru Langenhagen sagde for et øjeblik siden, at havneinspektørerne arbejder hårdt.
EnglishA few weeks ago I attended the third ASEM foreign ministers meeting in Beijing.
For nogle uger siden deltog jeg i det tredje ASEM-udenrigsministermøde i Beijing.
EnglishOnly three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
Endnu for tre år siden havde Parlamentet mod til at forkaste den samme betænkning.
EnglishKemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
Kemal Atatürk, som døde for mere end 60 år siden, grundlagde en tyrkisk enhedsstat.
EnglishWhy did n't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
Kunne I ikke have tænkt over det, dengang det skete for et år eller to år siden?
EnglishForeign Minister Lavrov visited the Committee on Foreign Affairs a month ago.
Vi havde udenrigsminister Lavrov på besøg i Udenrigsudvalget for en måned siden.
EnglishThus, we are debating important matters which should have been resolved long ago.
Derfor diskuterer vi vigtige spørgsmål, som burde have været løst for længe siden.
EnglishA few weeks ago, we adopted a comprehensive package to improve personnel policy.
Vi vedtog for få uger siden en omfattende pakke om den forbedrede personalepolitik.
EnglishThe same thing happened four years ago, which is why I protested in committee.
Det samme skete for fire år siden, hvilket er grunden til min protest i udvalget.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, three months ago there was a coup in Fiji.
Fru formand, kære kolleger, i Fiji var der for tre måneder siden et statskup.
EnglishSixty years ago, we lived through one of the worst wars in the history of mankind.
For 60 år siden oplevede vi en af de hårdeste krige i menneskehedens historie.
EnglishA few years ago we had the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment.
For nogle få år siden fik vi hvidbogen» Arbejdsløshed, Udvikling, Konkurrenceevne«.
EnglishWe were told the same thing when the Customs Union was signed five years ago.
Men man fortalte os det samme, da toldunionen blev underskrevet for fem år siden.
EnglishMr President, almost two years ago, we adopted the Charter of Fundamental Rights.
Hr. formand, for snart to år siden vedtog vi chartret om grundlæggende rettigheder.
EnglishUnder the Spanish Presidency, all our problems are worse than six months ago.
Med det spanske formandskab er alle problemer værre end for seks måneder siden.
EnglishWe saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
Vi oplevede det i Europa for to år siden og for halvandet år siden i Kosovo.

Synonymer (engelsk) for "ago":

ago
English