Engelsk-dansk oversættelse af "agrarian"

EN

"agrarian" dansk oversættelse

EN

agrarian {adjektiv}

volume_up
agrarian

Eksempelsætninger "agrarian" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAgrarian reform has to be implemented, and economic and social justice must be established.
Der skal indledes en landbrugsreform, og der skal skabes økonomisk og social retfærdighed.
EnglishAgriculture, agrarian reform and rural economic development should be top priority areas for EU assistance.
Landbrug, landbrugsreform og økonomisk udvikling af landdistrikterne skal have førsteprioritet i EU ' s bistand.
EnglishAgrarian reform in the Philippines
EnglishWe cannot but endorse the proposals for agrarian reform and support for the peace process in association with Colombia's immediate neighbours.
Vi kan kun støtte forslagene om gennemførelse af en landbrugsreform og om støtte til fredsprocessen på linje med i nabolandene.
EnglishFirstly, these are small countries which did not start out with a high level of industry but were peripheral nations with a mainly agrarian structure.
For det første er det små lande, som ikke er startet på et højt industrielt niveau, men snarere har en landbrugsstruktur og ligger i periferien.
EnglishHaving said that, we should always bear in mind that Turkey is essentially an agrarian society rapidly transforming itself into an industrial society.
Når dette er sagt, må vi altid huske på, at Tyrkiet i alt væsentligt er et landbrugssamfund, der er i gang med en hurtig forvandling til et industrisamfund.

Synonymer (engelsk) for "agrarian":

agrarian