Engelsk-dansk oversættelse af "to agree upon"

EN

"to agree upon" dansk oversættelse

EN

to agree upon {transitivt verbum}

volume_up
to agree upon (også: to agree on)
We must agree upon a common, humane and generous refugee policy and a migration strategy for the whole of Europe.
Vi skal blive enige om en fælles, human og generøs flygtningepolitik, en migrationsstrategi for hele Europa.
On both occasions, rich and poor countries will have an opportunity to agree upon a long-term plan to eradicate poverty step by step.
Rige og fattige lande har ved disse to lejligheder en chance for at blive enige om en langsigtet plan for en gradvis udryddelse af fattigdommen.

Eksempelsætninger "to agree upon" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEmployees use ballots to agree upon the conditions under which they wish to work.
Arbejdstagerne vedtager ved urafstemning de forhold, som de ønsker at arbejde under.
EnglishIt is essential for the European Parliament to be involved in the guidelines, that much we agree upon.
Europa-Parlamentets deltagelse i retningslinjerne - her er vi enige - er nødvendig.
EnglishThe European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.
Europa-Parlamentet og Rådet kan i hastetilfælde aftale en frist for godkendelsen.
EnglishWe do not agree upon certain, very specific, issues, but we will deal with these when the time is right.
Der er nogle meget konkrete punkter, hvorpå vi er uenige, men det skal vi tale om senere.
EnglishIt would be useful however if, before we begin, we were to agree upon what heading we were to act under.
Skal overskriften være: at nedbringe det antal, som UNHCR med meget få midler har ansvaret for?
EnglishToday this is something which we more or less agree upon.
I dag er dette noget, vi alle i det store og hele er enige om.
EnglishI am also delighted that it has been possible to agree upon a review of the various categories of boat.
Jeg glæder mig ligeledes over, at der er opnået enighed om en gennemgang af de forskellige bådtyper.
EnglishEuropean fleet policy is a sensitive and complicated issue - this is something we all agree upon.
Den europæiske politik for fiskerflåden er et meget følsomt og kompliceret spørgsmål - det er vi alle enige om.
EnglishWe must agree upon a common, humane and generous refugee policy and a migration strategy for the whole of Europe.
Vi skal blive enige om en fælles, human og generøs flygtningepolitik, en migrationsstrategi for hele Europa.
EnglishThink how dependent the individual employees are on their companies when they are to agree upon wages and working time.
Tænk på, hvor afhængig den enkelte lønmodtager er af virksomheden, når de skal aftale løn og arbejdstid.
EnglishThe time leading up to the Helsinki Summit must be used by Turkey and by us to agree jointly upon a timetable for Turkey.
Tiden frem til topmødet i Helsinki bør Tyrkiet og vi bruge på at aftale en fælles køreplan for Tyrkiet.
EnglishI do not think it is necessary for us to agree upon woolly compromises a few weeks before we have the directives in front of us.
Jeg finder det unødvendigt at tage stilling til svævende kompromisforslag, nogle få uger inden direktivforslaget præsenteres.
EnglishThe next time the European Council is called upon to agree a constitution for Europe it is essential for there to be a successful outcome.
Næste gang, Det Europæiske Råd bliver indkaldt for at nå til enighed om en forfatning for Europa, er det vigtigt at det lykkes.
EnglishThat much we all agree upon.
EnglishMr President, whenever we discuss food regulations in this House, we end up having to decide what compromises to agree upon.
Hr. formand, hver gang, vi i Europa-Parlamentet drøfter bestemmelser om levnedsmidler, rejser sig det spørgsmål, hvilke kompromiser vi skal indgå.
EnglishOn both occasions, rich and poor countries will have an opportunity to agree upon a long-term plan to eradicate poverty step by step.
Rige og fattige lande har ved disse to lejligheder en chance for at blive enige om en langsigtet plan for en gradvis udryddelse af fattigdommen.
EnglishWe can only achieve this if we agree upon a comprehensive strategy at European, national and regional level, and that is indeed what the Commission is proposing.
Det går kun, hvis vi enes om en omfattende strategi på europæisk, nationalt og regionalt niveau, og det foreslår Kommissionen jo.
EnglishThe aim is to give a dynamic edge to the most important aspects of trade covered by the Barcelona Process and to agree upon the guidelines for continued work.
Formålet er at skabe dynamik i de vigtigste handelsaspekter i processen og at blive enige om retningslinjerne for det fortsatte arbejde.
EnglishNevertheless, and I think that this is a point we can all agree upon, it is clear that there are major problems about continuing to follow up the Eurostat case.
Imidlertid - og jeg mener, at vi alle sammen mødes igen på det punkt - er det klart, at der er store problemer ved en fortsat opfølgning.

Lignende oversættelser "to agree upon" på dansk

upon præposition
Danish
upon adverbium
Danish
to depend upon verbum
to call upon verbum
to rely upon verbum
to fawn upon verbum
Danish