Engelsk-dansk oversættelse af "Alan"

EN

"Alan" dansk oversættelse

DA
DA

"Alan" engelsk oversættelse

EN
EN

Alan {egennavn}

volume_up
1. "name"
Alan
I am pleased to welcome the report by our colleague Alan Donnelly.
Jeg bifalder betænkningen af vores kollega Alan Donnelly.
President Santer has accepted reforms proposed by the leader of the EPLP, Alan Donnelly.
Formand Santer har accepteret de reformer, som lederen af EPLP-gruppen, Alan Donnelly, har foreslået.
On this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Jeg gør min kollega Alan Donnellys ord på dette område til mine.
DA

Alan {egennavn}

volume_up
Alan
volume_up
Alan {egen.} (name)
Jeg bifalder betænkningen af vores kollega Alan Donnelly.
I am pleased to welcome the report by our colleague Alan Donnelly.
Formand Santer har accepteret de reformer, som lederen af EPLP-gruppen, Alan Donnelly, har foreslået.
President Santer has accepted reforms proposed by the leader of the EPLP, Alan Donnelly.
Jeg gør min kollega Alan Donnellys ord på dette område til mine.
On this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.

Eksempelsætninger "Alan" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishLike Alan Donnelly, I thus advocate specific treatment of investment spending.
Derfor anmoder jeg ligesom Allen Donnelly om en specifik behandling af investeringsudgifterne.
EnglishOn this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Jeg gør min kollega Alan Donnellys ord på dette område til mine.
EnglishPresident Santer has accepted reforms proposed by the leader of the EPLP, Alan Donnelly.
Formand Santer har accepteret de reformer, som lederen af EPLP-gruppen, Alan Donnelly, har foreslået.
EnglishI am pleased to welcome the report by our colleague Alan Donnelly.
Jeg bifalder betænkningen af vores kollega Alan Donnelly.
EnglishSo, once again many thanks to Alan Donnelly, and we can all be glad we have managed to achieve this!
Altså - endnu en gang mange tak til Alan Donnelly - vi kan alle være tilfredse med, at det er lykkedes os!
EnglishMr Alan Cole from Liskeard suffers from Parkinson's Disease.
Alan Cole fra Liskeard lider af Parkinsons sygdom.
EnglishMadame President, ladies and gentlemen, first of all I should like to thank Alan Donnelly for his good and expert report.
Fru formand, kære kolleger, jeg vil først takke Alan Donnelly for en god og indsigtsfuld betænkning.
EnglishAlan Macartney deserves our thanks too.
EnglishI am delighted that Alan Donnelly has now taken the lead here, has nailed these colours to his group mast and is introducing this.
Jeg synes, det er helt fint, at du, Alan, nu i spidsen af bevægelsen også har gjort dette tema til et hovedtema i din gruppe og forelægger det.
EnglishWe need that, despite the degrading of focus we have seen over the years, which Alan Donnelly described so well a few speeches ago.
Det har vi brug for, til trods for den nedprioritering, vi har set i årenes løb, og som Alan Donnelly beskrev så godt for nogle få indlæg siden.
EnglishThat is why I support totally Alan Donnelly's proposal that there should be some kind of Banking Committee in Parliament to discuss these matters.
Det er derfor jeg bakker op om forslaget fra Alan Donnelly om, at Parlamentet bør have et bankudvalg, som behandler disse spørgsmål.
EnglishYesterday, Alan Greenspan told us that the United States economy will only grow by 2.5 % in 2001 and unemployment will rise by 0.5 %, from 4 % to 4.5 %.
Alan Greenspan udtalte i går, at USA ' s økonomi kun vil vokse med 2,5 % i 2001, og at arbejdsløsheden vil stige med 0,5 % fra 4 % til 4,5 %.
EnglishI would like to congratulate Alan Macartney for his dexterity in keeping this matter before you as a Commission and making sure that we got a statement today.
Jeg vil gerne lykønske Alan Macartney med den behændighed, hvormed han har fremlagt sagen for Kommissionen, samtidig med at han har sørget for, at vi har fået en redegørelse i dag.
EnglishI would like to thank Alan Donnelly for spelling out in his report exactly what our responsibility is and where efforts can still be made over the next few months.
Jeg vil gerne takke Alan Donnelly for, at han i sin betænkning endnu en gang har understreget, hvad der er vores ansvar, og hvor man sikkert også i de næste måneder kan gøre en del.
EnglishAt the outset, in response to Alan Donnelly's question, the changes made by the Monetary Committee were made on behalf of the Ministers who are represented in Ecofin.
Først vil jeg som svar på Alan Donnellys spørgsmål sige, at de ændringer, der blev foretaget af Det monetære Udvalg, blev foretaget på vegne af de ministre, der er repræsenteret i ØKOFIN.

Synonymer (engelsk) for "Alan Turing":

Alan Turing