Engelsk-dansk oversættelse af "alike"

EN

"alike" dansk oversættelse

DA
volume_up
look-alike {substantiv}
EN

alike {adverbium}

volume_up
That is important to our common foreign policy and our foreign trade policy alike.
Det er vigtigt for såvel den fælles udenrigspolitik som for vor udenrigshandelspolitik.
This concern is felt in the parliamentary committees of the European Parliament and in artistic and academic circles alike.
Denne bekymring findes såvel i Europa-Parlamentets udvalg som i de kunstneriske og akademiske miljøer.
Above all, this project is of practical importance for the internal market, both consumers and businesses alike.
Dette projekt har frem for alt praktisk betydning for det indre marked, for såvel forbrugere som virksomheder.

Eksempelsætninger "alike" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishPublic service may and must be performed by public and private operators alike.
Offentlige tjenesteydelser kan og bør varetages af offentlige og private organer.
EnglishBut these are concerns which worry everybody - states, companies, consumers alike.
Det er disse bekymringer, der vedrører alle, staterne, virksomhederne, forbrugerne.
EnglishIts legislation is to apply equally to all, to large and small countries alike.
Lovgivningen på det indre marked skal gælde alle - både store og små lande.
EnglishThat is important to our common foreign policy and our foreign trade policy alike.
Det er vigtigt for såvel den fælles udenrigspolitik som for vor udenrigshandelspolitik.
EnglishWe have, through a lot of hard work, got a better deal for industry and workers alike.
Ved hårdt arbejde har vi opnået et bedre resultat for både industrien og arbejderne.
EnglishOur Queen, a member of the House of Orange, is queen of catholics and protestants alike.
Vor dronning, der er oranier, er dronning for både katolikker og protestanter.
EnglishA continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.
Ustandseligt Tagdryp en Regnvejrsdag og trættekær Kvinde ligner hinanden;
EnglishThe Commission’ s proposal is of major significance to children, parents and industry alike.
Kommissionens forslag har stor betydning for både børn, forældre og industrien.
EnglishIn this respect we are all under an obligation, governments and social partners alike.
Her er vi alle forpligtede, ikke kun regeringerne, men tillige arbejdsmarkedets parter.
EnglishSo we must continue to invest in the education of all people, young and old alike.
Så vi må fortsat investere i uddannelsen af alle, både unge og ældre.
EnglishThis was how he earned the respect of political friend and foe alike.
Det er årsagen til den respekt, han nød blandt sine venner og politiske modstandere.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Altsammen til stor fordel for både virksomheder og forbrugere i Europa.
EnglishMr Goebbels, his colleagues and the Commission think alike on that topic.
Hr. Goebbels, hans kolleger og Kommissionen er enige i dette spørgsmål.
EnglishNeighbours in far-off countries alike have an interest in making North Korea change its mind.
Naboer i fjerntliggende lande har også interesse i at få Nordkorea på andre tanker.
EnglishTrained personnel should ensure the highest safety standards for donors and recipients alike.
Uddannet personale skal sikre optimal sikkerhed for både donor og modtager.
EnglishBusinesses and tax administrations alike are set to gain from this new situation.
Dette er virkelig en ændring, som virksomheder og skatteforvaltninger i lige grad vil nyde godt af.
EnglishIt is good to see familiar faces and new faces alike in this new Parliament.
Det er rart at se både kendte og nye ansigter her i Parlamentet.
EnglishDemand rises when people – citizens and workers alike - have confidence.
Ethvert indgreb i de ansattes rettigheder har formindsket købekraften og dermed kvalt vækst.
EnglishAviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
Luftfart er en kilde til beskæftigelse og en kilde til fornøjelse for forbrugerne og turisterne.
EnglishWe saw the consequence for animals and humans alike but we also saw the secondary results.
Vi så, hvilke konsekvenser disse havde for dyr og mennesker, men vi så også følgevirkningerne.

Synonymer (engelsk) for "alike":

alike
look-alike