Engelsk-dansk oversættelse af "all"

EN

"all" dansk oversættelse

EN

all {pronomen}

volume_up
1. generel
all
Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
at I ved ham ere blevne rige i alt i al Tale og al Kundskab
But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence.
Men da Synden fik Anledning virkede den ved Budet al Begæring i mig; thi uden Lov er Synden død.
all (også: everything)
On the other hand, Mrs Lenz, I would not oversimplify matters by blaming it all on the Soviet empire.
Fru Lenz, jeg tror, man forenkler tingene, hvis man tilskriver Sovjetunionen alting.
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
og lagde alt under hans Fødder og ham gav han som Hoved over alting til Menigheden
Now we certainly cannot expect the Russians to have all of this in place by tomorrow morning.
Nu kan vi nok ikke kræve alting af russerne fra den ene dag til den anden.
2. "all of it"
all (også: everything, all the)
But, in the final analysis, as we all know, what we need is the political will.
Vi ved imidlertid alle, at det, når alt kommer til alt, er den politiske vilje, der gør udslaget.
He was perfectly right in what he said, and we all heard him say it.
Ja, det er alt sammen rigtigt, og vi har hørt alt, hvad rådsformanden har fremlagt for os.
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
den tåler alt tror alt håber alt udholder alt.

Eksempelsætninger "all" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishGlobalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
Globaliseringen giver fordele for alle lande, som involveres i verdensøkonomien.
EnglishFurthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
Samtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
EnglishThe Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
Rådet opretholder fortsat sit krav til Cuba om at løslade alle politiske fanger.
EnglishWhen Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,
Men da Kong To'i af Hamat hørte at David havde slået hele Hadad'ezers Stridsmagt
EnglishAnd he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
EnglishThen Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
Peter tog til Orde og sagde til ham: "Se vi have forladt alle Ting og fulgt dig.
EnglishWe are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
Vi lader alle sammen, som om det ikke sker, men vi ved alle sammen, at det sker.
EnglishToday, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
Med denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
EnglishThe PPE-DE group, like all the other groups, condemns every form of child labour.
PPE-DE-Gruppen fordømmer, som alle andre har sagt, enhver form for børnearbejde.
EnglishNow all that counts is which electricity can be produced or purchased cheapest.
Nu tæller det kun, hvilken elektricitet der kan produceres eller købes billigst.
EnglishIt also urges all installations to comply with the same rules from 2007 onwards.
Det opfordrer endvidere til, at alle anlæg overholder de samme regler fra 2007.
EnglishBut it all compares most unfavourably with the attention the Council gave itself.
Men det hele står i skarp kontrast til den vægt, som Rådet har tillagt sig selv.
EnglishAll this has left you in a very difficult and delicate position, Madam President.
Alt dette har stillet Dem i en meget vanskelig og delikat position, fru formand.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
I dyreverdenen findes jo fænomener, der indeholder såkaldt naturlig kannibalisme.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
Mod alle disse sygdomme, som i dag kan helbredes og udryddes, findes der medicin.
EnglishMy group is in favour of affirming clearly that all human cloning must be banned.
Min gruppe ønsker en klar bekræftelse af forbud mod enhver kloning af mennesker.
EnglishFirst of all, I would say that growth - perhaps regrettably - cannot be decreed.
Allerførst vil jeg sige, at væksten - desværre måske - kan der ikke lovgives for.
EnglishThey feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
De mener, at hvis der findes en løsning af denne art, bør den stå åben for alle.
EnglishThe Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
De olympiske lege stoppede i 393 af rent politiske årsager, som vi alle kender.
EnglishThis ban will apply to new vehicle types in 2011 and to all new vehicles in 2017.
Dette forbud vil gælde for nye biltyper i 2011 og for alle nye køretøjer i 2017.

"alleged gang" dansk oversættelse

alleged gang
Danish
  • påståede bande
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"allow a glimpse" dansk oversættelse

allow a glimpse
Danish
  • give et glimt
  • giver et glimt
Mere chevron_right

"all sorts of goodies" dansk oversættelse

all sorts of goodies
Danish
  • alle mulige godbidder
  • alle mulige lækkerier
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "all":

all
all in all