Engelsk-dansk oversættelse af "all night"

EN

"all night" dansk oversættelse

EN

all night {adverbium}

volume_up
all night
I understand the importance of this matter but we could take all night dealing with it.
Jeg ved, at det er et vigtigt emne, men det kan tage hele natten at drøfte det.
Indeed, if it could do something for my brainpower as well, I would sit here munching it all night.
Hvis det også kunne gøre noget for min hjerne, ville jeg sidde her og gnaske det i mig hele natten.
We negotiate all night, we sometimes exchange fish that are not there and in the end everybody has won.
Man forhandler hele natten, man udveksler fisk, som ikke findes, og i sidste ende har alle vundet.

Eksempelsætninger "all night" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI understand the importance of this matter but we could take all night dealing with it.
Jeg ved, at det er et vigtigt emne, men det kan tage hele natten at drøfte det.
EnglishJoshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night.
Og Josua faldt pludselig over dem efter at han i Nattens Løb var draget derop fra Gilgal
EnglishIn the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.
han ledede dem ved Skyen om Dagen Natten igennem ved Ildens Skær;
EnglishMy root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch.
min Rod kan Vand komme til Duggen har Nattely i mine Grene;
EnglishI am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.
Thi i Døden kommes du ikke i Hu i Dødsriget hvo vil takke dig der?
EnglishA bundle of myrrh is my well-beloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.
min Ven er mig en Myrrapose der ligger ved mit Bryst
EnglishIndeed, if it could do something for my brainpower as well, I would sit here munching it all night.
Hvis det også kunne gøre noget for min hjerne, ville jeg sidde her og gnaske det i mig hele natten.
EnglishWe negotiate all night, we sometimes exchange fish that are not there and in the end everybody has won.
Man forhandler hele natten, man udveksler fisk, som ikke findes, og i sidste ende har alle vundet.
EnglishThey prefer drivers on the road who can be called on at any time of the day or night, all through the week.
Inden for vejtransporten foretrækker man chauffører, som kan sættes ind dag og nat hele ugen igennem.
EnglishLet me quote the very short communiqué agreed by all participants last night which agreed this strategy:
Lad mig citere den meget korte meddelelse vedrørende denne strategi, som samtlige deltager enedes om i går aftes:
EnglishAnd it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.
Men det skete i disse Dage at han gik ud på et Bjerg for at bede; og han tilbragte Natten i Bøn til Gud.
EnglishMany thanks to you all, therefore, and good night.
EnglishAnd he said unto his servant, Come, and let us draw near to one of these places to lodge all night, in Gibeah, or in Ramah!
Og han sagde til sin Tjener: "Kom lad os tage hen til et af de andre Steder og overnatte i Gibea eller Rama!
EnglishThou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.
Du må intet aftvinge din Næste du må intet røve; Daglejerens Løn må ikke blive hos dig Natten over.
EnglishThese included all-night sittings, which I thought were reserved for national parliaments, which just shows how wrong I was.
Heriblandt var også nattemøder, som jeg troede var forbeholdt nationale parlamenter, hvilket blot viser, hvor meget jeg tog fejl.
EnglishAnd they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.
Så spiste og drak han og hans Ledsagere og overnattede der.
EnglishAnd Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net!
EnglishBut for a bar to resemble a night club all day long, in spite of the pretty flowery carpet, is surely not a development we can accept.
Men at en bar skal være natbar hele dagen igennem, er trods det smukke blomstertæppe sikkert ikke en udvikling, vi kan acceptere.
EnglishMr President, adapting something that Heine once said about Germany, ' To think of China in the night puts all my hope of sleep to flight
Hr. formand, Heine sagde engang om Tyskland:« Tænker jeg på« - jeg vil gerne ændre det -« Kina om natten, berøves jeg min søvn«.
EnglishThen Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.
og derpå holdt Jakob Offerslagtning på Bjerget og indbød sine Frænder til Måltid; og de holdt Måltid og blev på Bjerget Natten over.

Lignende oversættelser "all night" på dansk

night substantiv
all adverbium
all pronomen
all adjektiv
Danish
all over adverbium
Danish
all the pronomen
Danish
all the time adverbium
all over again adverbium
Danish
all about adverbium
Danish