Engelsk-dansk oversættelse af "all-purpose"

EN

"all-purpose" dansk oversættelse

EN

all-purpose {adjektiv}

volume_up
all-purpose

Eksempelsætninger "all-purpose" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis is then no longer a discussion about the purpose of all these efforts, namely membership.
Så er det ikke længere en diskussion om målet med alle disse bestræbelser, nemlig medlemskab.
EnglishThat is the simple, unvarnished fact today: it no longer serves any purpose at all!
Den har ganske simpelt i dag ikke længere noget formål!
EnglishThis is not the case, and that is not the purpose of all this.
Sådan er det ikke, og det er heller ikke vores hensigt.
EnglishWe all know that the purpose of yesterday's newspapers, however excellent they are, is to wrap up fish.
Vi ved alle, at gårsdagens aviser, hvor fortræffelige de end måtte være, er til at pakke fisk ind i.
EnglishNo-one should continue to imagine that an all-purpose common foreign policy can be imposed by means of majority constraints.
Ingen bør længere overveje at gennemtvinge en fælles altomfattende udenrigspolitik.
EnglishThat surely serves no purpose at all.
EnglishWho, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.
Da han nu kom derhen og så Guds Nåde glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.
EnglishThis is the purpose of all this.
EnglishAll these serve the purpose of ensuring that our social security system continues to be financially viable, because that is what is needed.
Det tjener alt sammen det formål at sørge for, at vores sociale systemer fortsat kan finansieres, fordi det er nødvendigt.
EnglishThe main purpose of all these meetings is to allow us to discuss together the specific measures and decisions which must now be adopted.
Alle disse møder har til hovedformål, at vi taler med hinanden om de konkrete foranstaltninger og beslutninger, der nu skal træffes.
EnglishWhilst employment provides all citizens with a purpose, unemployment, on the other hand, can be devastating, isolating and very often destructive.
Hvis beskæftigelsen giver det enkelte menneske en plads, så ødelægger, isolerer og nedbryder arbejdsløsheden det derimod ofte.
EnglishMr President, I believe we all want peace in the Western Sahara, and for that reason we probably all support the purpose of this resolution.
Hr. formand, jeg tror, at vi alle ønsker fred i Vestsahara, og derfor støtter vi sandsynligvis også alle sammen intentionen i denne beslutning.
EnglishThis is to be established in accordance with what has been called the 'all-purpose article ': the famous Article 235, now Article 308, which is unchanged in the Treaty of Nice.
Den skal etableres i henhold til den såkaldte gummiparagraf, den berømte artikel 235, nu artikel 308, som er uændret i Nice-traktaten.
EnglishI think it serves no purpose at all and no political purpose to jump the gun on this kind of issue two, three, four elections ahead of time.
Jeg tror ikke, at der er nogen som helst interesse, heller ikke politisk interesse, der har fordel af at foregribe to, tre eller fire valg med hensyn til den slags spørgsmål.
EnglishThe professions must learn to pursue an all-embracing unity of purpose in their own interests and in the interests of the consumers who rely upon them from day to day.
Erhvervsudøverne skal lære at forfølge et fælles mål, hvilket er i deres egen interesse og til gavn for forbrugerne, som er afhængige af dem til daglig.
EnglishYet again, you are trying to cast the Commission as the villain of the piece, a convenient all-purpose scapegoat to conceal your country's responsibility.
Den ene gang efter den anden gør De Kommissionen til den store syndebuk og forsøger at skjule det nationale ansvar bag denne Kommission, bag denne universale syndebuk.
EnglishHere, too, it might be appropriate to make use of the bodies that we have for this purpose – after all, this House does cooperate with those in the Mercosur countries.
Jeg har egentlig intet at tilføje til den redegørelse fra Kommissionen, jeg fremførte som indledning til denne forhandling, måske bortset fra følgende forhold.
EnglishAnd hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
og de købte Folk til med deres Råd at modarbejde dem og bringe deres Planer til at strande; således gik det så længe Perserkongen Kyros levede lige til Perserkongen Darius's Regering.
EnglishIf I consider the fact that this is all for a purpose such as the one that we are aware of – combating terrorism – then I consider it a necessary sacrifice for a higher purpose.
- Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, EU skal naturligvis være med i den internationale terrorbekæmpelse, hvilket også konklusionerne fra Det Europæiske Råd fra sidste uge viser.
EnglishLet us not forget that such punitive measures serve absolutely no purpose at all for our banana producers, but have extremely negative effects on European industry and employment.
Lad os ikke glemme, at sådanne straffeforanstaltninger overhovedet ikke gavner bananproducenterne, men oven i købet har enorme, negative følger for vores europæiske industri og beskæftigelse.

Synonymer (engelsk) for "all-purpose":

all-purpose

Lignende oversættelser "all-purpose" på dansk

purpose substantiv
all adverbium
all pronomen
all adjektiv
Danish
all over adverbium
all the pronomen
Danish
for that purpose adverbium
Danish
all the time adverbium
all over again adverbium
Danish
all about adverbium
Danish