Engelsk-dansk oversættelse af "all the same"

EN

"all the same" dansk oversættelse

EN

all the same {adjektiv}

volume_up
all the same

Eksempelsætninger "all the same" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt may not always be an undiluted pleasure to do so, but I do it all the same.
Det er ganske vist ikke altid en ren fornøjelse, men jeg gør det alligevel.
EnglishBut I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Men jeg ser igennem fingre med det og gennemfører også denne afstemning.
EnglishAll the same, I do not see why we are now misusing this debate for something else.
Alligevel kan jeg ikke indse, hvorfor vi nu skal misbruge denne debat til noget andet.
EnglishMr President, I would now like us to vote on the paragraph all the same.
Hr. formand, jeg kunne godt tænke mig, at der i hvert fald stemmes om punktet.
EnglishAll the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
Alligevel vil vi inden for dette udgiftsområde ikke arbejde for en forhøjelse af midlerne.
EnglishEnlargement could have gone ahead all the same, based on the old treaty.
Udvidelsen kunne have fundet sted alligevel på baggrund af den gamle traktat.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
EuropaParlamentet er et lidt underligt sted, det må De have os undskyldt.
EnglishAll the same, I think it is important to discuss the guiding principles with one another.
Men jeg tror nu nok, at det ville være rigtigt at drøfte principperne i fællesskab.
EnglishAll the same, the texts before us are not entirely lacking in quality.
Alligevel er de tekster, vi har fået forelagt, dog ikke helt blottet for kvalitet.
EnglishIt is not something uppermost on my wish list, but a comment all the same.
Det er ikke noget, som står øverst på min ønskeliste, men det er dog en kommentar værd.
EnglishWe were, all the same, satisfied: few budget lines have been increased.
Jeg har stemt for Europa-Parlamentets forslag til EU ' s almindelige budget for 2004.
EnglishAlthough this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
Det er for sent efter min opfattelse, men dog positivt, at der er fastsat en endelig frist.
EnglishBut all the same, there is clearly a European dimension in this conflict.
Alligevel står det klart, at konflikten også har en europæisk dimension.
EnglishAll the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
Dog skyder Kommissionens forslag efter min mening lidt over målet.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Alligevel synes jeg, at vi i nogen grad roser og kritiserer på én gang.
EnglishAll the same, we have to take it that this ban is not always obeyed.
Alligevel må vi gå ud fra, at dette forbud ikke altid er blevet overholdt.
EnglishWe were too late in submitting an amendment, but I ask you to consider it all the same.
Vi kom for sent med et ændringsforslag, men jeg beder Dem alligevel tage det i betragtning.
EnglishIn this morning's debate in this Chamber, we are repeating all the same things all over again.
Også i vores parlamentsforhandling her til morgen siger vi alle sammen de samme ting.
EnglishI mean, it does not really matter to me, but I think it is improper, all the same.
Det kan jo være mig lige meget, men jeg finder det uanstændigt!
EnglishWe do not, however, believe this to be a matter of essential importance, but a pity all the same.
Det er imidlertid ikke så forfærdelig afgørende i vore øjne, det er en skam.

Synonymer (engelsk) for "all the same":

all the same

Lignende oversættelser "all the same" på dansk

same adjektiv
Danish
the artikel
Danish
all adverbium
all pronomen
all adjektiv
Danish
all the time adverbium
to do the same verbum
all the way præposition