Engelsk-dansk oversættelse af "allegedly"

EN

"allegedly" dansk oversættelse

volume_up
allegation {substantiv}
DA
EN

allegedly {adverbium}

volume_up
She has now been arrested again, allegedly for her own safety.
Nu er hun igen arresteret, angiveligt på grund af hendes egen sikkerhed.
We should not be using shock logic to invent legal rules that were allegedly broken.
Vi bør ikke forvrænge virkeligheden for at opfinde retsregler, som angiveligt blev overtrådt.
However, allegedly national solutions in Lithuania are in fact generally a front for Russian money.
I virkeligheden gemmer der sig dog for det meste russiske penge bag angiveligt nationale løsninger i Litauen.

Eksempelsætninger "allegedly" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFor example, people allegedly responsible for torture will be brought to trial.
F.eks. skal de, der menes at være ansvarlige for tortur, stilles for retten.
EnglishAt the same time, policies are being promoted which allegedly oil the wheels of immigration.
Samtidig gennemføres politikker, som, man påstår, jævner vejen for indvandring.
EnglishWe should not be using shock logic to invent legal rules that were allegedly broken.
Vi bør ikke forvrænge virkeligheden for at opfinde retsregler, som angiveligt blev overtrådt.
EnglishSo where, in your economy, is the dividing line between dirty money and allegedly clean money?
Hvor går i Deres økonomi da grænsen mellem sorte penge og penge, der antages at være rene?
EnglishShe has now been arrested again, allegedly for her own safety.
Nu er hun igen arresteret, angiveligt på grund af hendes egen sikkerhed.
EnglishI would like to invite Mr Martin to back up his accusations of allegedly unconstitutional procedures.
Martin til at dokumentere sine anklager om, at fremgangsmåderne skulle være uretmæssige.
EnglishThe request related to a statement allegedly made by Mr Le Pen at a press conference in December 1997.
Anmodningen vedrører udtalelser fremsat af Le Pen på en pressekonference i december 1997.
EnglishFor this traffic supposedly and allegedly occurs not just in the European Union but worldwide.
Det er jo ikke kun i Den Europæiske Union, denne handel finder sted, men i hele verden - siger man.
EnglishWe have a scandal at the moment in Latvia which allegedly goes to the very heart of the government.
Der er for øjeblikket en skandale i Letland, der efter forlydende har udløbere helt ind i regeringen.
EnglishRecently, some Tibetan monks were sentenced, allegedly for possessing portraits of the Dalai Lama.
Vi har benyttet enhver lejlighed til at tage disse bekymringer op over for vores kinesiske samtalepartnere.
EnglishHowever, allegedly national solutions in Lithuania are in fact generally a front for Russian money.
I virkeligheden gemmer der sig dog for det meste russiske penge bag angiveligt nationale løsninger i Litauen.
EnglishEn route, the girls were dragged into a back alley and, allegedly, Sonia was raped by two of the three men.
På vejen blev pigerne trukket ind i en gyde, hvor Sonia angiveligt blev voldtaget af to af de tre mænd.
EnglishSecondly, the KLA was allegedly disarmed in Kosovo.
For det andet blev UCK i Kosovo efter sigende afvæbnet.
EnglishFurthermore, the activists were allegedly told that such demonstrations would not be allowed in the future.
Desuden fik aktivisterne efter sigende at vide, at sådanne demonstrationer ikke vil blive tilladt fremover.
EnglishWe know – allegedly – how many of them were known about, but we do not know how many were completely unknown.
Hvor mange der har været kendt, ved vi - angiveligt - hvor mange der har været ukendte, ved vi endnu ikke.
EnglishMention should also be made of the fact that recently, there has allegedly been increased dioxin values in Germany.
Nu har man også været inde på, at der skulle have været forhøjede dioxinværdier i Tyskland for nylig.
EnglishThere have certainly been various reports in the press of people having allegedly devised live tests.
Der findes ganske vist forskellige meddelelser i pressen, hvem der så end har opfundet en sådan test på levende dyr.
EnglishThey are harassed at work, with the result that, in the end, they give in and allegedly retire from their job voluntarily.
Der udøves mobning for at få dem til at føle sig små og efter sigende frivilligt forlade jobbet.
EnglishThe abolition of duty-free is liable to cost more than it would allegedly yield in excise duties.
En afskaffelse af det toldfrie salg risikerer at koste mere, end det formentlig ville indbringe i form af skatter og afgifter.
EnglishThey have allegedly found a strain in the brain of the salmon that is similar to that which caused the tragedy with BSE.
De har angiveligt fundet en deformitet i laksens hjerne, som minder om den, der forårsagede BSE-tragedien.

Synonymer (engelsk) for "alleged":

alleged
allegation
English