Engelsk-dansk oversættelse af "altar"

EN

"altar" dansk oversættelse

volume_up
altar {substantiv}
DA
EN

altar {substantiv}

volume_up
And Saul built an altar unto the LORD: the same was the first altar that he built unto the LORD.
Og Saul byggede HERREN et Alter; det var det første Alter han byggede HERREN.
And you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
Og den ofrer De på disse mistænkelige, multinationale interessers alter.
We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
Vi have et Alter hvorfra de som tjene ved Tabernaklet ikke have Ret til at spise.

Eksempelsætninger "altar" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
Vi have et Alter hvorfra de som tjene ved Tabernaklet ikke have Ret til at spise.
EnglishDuring this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
Kan man i al den tid ofre vores forsvar på grund af en ikke-bekræftet tvivl?
EnglishWhoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
Derfor den som sværger ved Alteret sværger ved det og ved alt det som er derpå.
EnglishAnd Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every altar.
Balak gjorde som Bileam sagde og ofrede en Tyr og en Væder på hvert Alter.
EnglishAnd they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
Fremdeles skal de rense Alteret for Aske og brede et rødt Purpurklæde derover
EnglishAnd you are sacrificing it on the altar of questionable multinational interests.
Og den ofrer De på disse mistænkelige, multinationale interessers alter.
EnglishWe have sacrificed our principles of defence of human rights on the altar of trade.
Vi har ofret vore principper om forsvar for menneskerettighederne på handelens alter.
EnglishAnd the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.
Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke
EnglishThe rule of law must never be sacrificed on the altar of our drive to act.
Retssikkerheden må aldrig blive ofret på alteret i vores vilje til at handle.
EnglishIf we look more closely, we find that it was sacrificed on the altar of the WTO.
Hvis man ser nøje på det, har Kommissionen ofret den på WTO ' s alter.
EnglishAnd the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,
Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke
EnglishI will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
Jeg tvætter mine Hænder i Renhed at jeg kan vandre omkring dit Alter HERRE
EnglishSeven days shall they purge the altar and purify it; and they shall consecrate themselves.
i syv Dage skal man fuldbyrde Soningen for Alteret og rense det og indvie det.
EnglishAnd the water ran round about the altar; and he filled the trench also with water.
Det drev af Vand rundt om Alteret også Renden fik han fyldt med Vand.
EnglishAnd thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.
Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde Røgelse på: af Akacietræ skal du lave det
EnglishSo the altar shall be four cubits; and from the altar and upward shall be four horns.
Ildstedet var fire Alen højt og fra Ildstedet ragede fire Horn i Vejret.
EnglishAnd he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:
Derpå stillede han Guldalteret op i Åbenbaringsteltet foran Forhænget
EnglishIn our opinion technological advances should not be sacrificed on the altar of profit.
Vi mener ikke, at den teknologiske udvikling udelukkende skal tjene profittens interesser.
EnglishAnd he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.
Han rejste Ba'al et Alter i Ba'alstemplet som han lod bygge i Samaria.
EnglishAnd Saul built an altar unto the LORD: the same was the first altar that he built unto the LORD.
Og Saul byggede HERREN et Alter; det var det første Alter han byggede HERREN.

Synonymer (engelsk) for "altar":

altar