Engelsk-dansk oversættelse af "amongst"

EN

"amongst" dansk oversættelse

DA
EN

amongst {præposition}

volume_up
amongst (også: with, by)
Its record in the transportation of dangerous goods is amongst the best.
Industrien er blandt de bedste i forbindelse med transport af farligt gods.
This is true of France, amongst others, which may damage certain countries with this ban.
Det er bl.a. tilfældet med Frankrig, som med dette forbud kan skade nogle lande.
Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Bl.a. foreslår den en bestemt handling i forbindelse med energiefterspørgslen.
amongst (også: among)
The eagle-eyed amongst you might wonder: why these two countries?
De iblandt Dem, der har et falkeblik, kunne undre sig over, hvorfor netop disse to lande?
I also believe that there are many amongst us who have a bad conscience concerning what we said about Angola in the past.
Jeg tror også, at der er mange iblandt os, der har dårlig samvittighed over det, vi tidligere har sagt om Angola.
It so happens that representatives of the group which is alleged to be responsible for this act are amongst us here in the European Parliament.
Sagen er, at der er repræsentanter for denne gruppering, der har påtaget sig ansvaret for at have bortført de otte portugisiske statsborgere, til stede iblandt os her i Europa-Parlamentet.

Eksempelsætninger "amongst" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThese announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
Disse meddelelser skabte panik hos forbrugerne, og oksekødsmarkedet brød sammen.
EnglishCigarette smoking is the cause of fatal diseases amongst a quarter of all smokers.
Cigaretrygning er årsag til dødelige sygdomme blandt en fjerdedel af alle rygere.
EnglishIt is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor disse trusler vækker vrede blandt befolkningen.
EnglishThat is by way of a precaution, amongst other things, and I think it is correct.
Det sker bl.a. af forsigtighedsgrunde, hvilket efter min mening er korrekt.
EnglishPositions also differed amongst those involved in this legislative procedure.
De, der var involveret i lovgivningsproceduren, havde også forskellige holdninger.
EnglishAmongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Bl.a. foreslår den en bestemt handling i forbindelse med energiefterspørgslen.
EnglishAmongst all of us we will try to improve our multilingual communication procedures.
Vi vil alle forsøge at forbedre vores procedurer om flersproget kommunikation.
EnglishThere are perhaps only one or two countries amongst the 15 where it really operates.
Der er måske kun et eller to lande blandt de 15 lande, hvor det virkelig fungerer.
EnglishPerhaps a compromise amongst the various suggestions can produce a better definition.
Måske kan et kompromis mellem de forskellige forslag blive en bedre definition.
EnglishAmongst these issues, I note that Mr Purvis has just raised that of asset management.
Økonomi- og Valutaudvalget behandlede dette spørgsmål i en initiativbetænkning.
EnglishSecondly, the usage rate of Internet connections amongst us in Europe is low.
For det andet er udnyttelsesgraden af internetforbindelser her i Europa lav.
EnglishThis is the problem of a Europe being constructed from amongst nations and federations.
Det er problemet med EU i støbeskeen, mellem nationalstater og føderative islæt.
EnglishThe criteria are, amongst others, the length of legal residence and adequate resources.
Kriterierne er bl.a. lovlig opholdsperiode og rådighed over de nødvendige midler.
EnglishAmongst those freedoms, the freedom of movement of people is perhaps the most important.
Blandt de friheder er den frie bevægelighed for personer muligvis den vigtigste.
EnglishWhat we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves.
Der er snarere tale om en selvtilstrækkelig politisk elite, der taler indbyrdes.
EnglishPlease argue amongst yourselves outside of the Chamber when the sitting is over.
Vær venlig at fortsætte den indbyrdes diskussion uden for mødesalen, når mødet er hævet.
EnglishThis is true of France, amongst others, which may damage certain countries with this ban.
Det er bl.a. tilfældet med Frankrig, som med dette forbud kan skade nogle lande.
EnglishWe hope that the disagreements amongst the staff will be completely resolved very soon.
Vi håber, at problemerne med uenighed blandt personalet snart vil blive helt løst.
EnglishThere is also great uncertainty amongst head teachers and school governing bodies.
Også blandt rektorer og i skolevæsenerne kan der herske stor usikkerhed.
EnglishThis legislation is amongst the most thorough and comprehensive of its kind in the world.
Vores lovgivning er blandt de mest grundige og omfattende af sin art i verden.