Engelsk-dansk oversættelse af "anger"

EN

"anger" dansk oversættelse

DA
DA

"anger" engelsk oversættelse

EN

anger {kun ental}

volume_up
It is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor disse trusler vækker vrede blandt befolkningen.
But it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Men det er også kilde til frustration og vrede for de lovlydige borgere.
For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig hans Hånd er fremdeles rakt ud.
DA

anger {en}

volume_up
Nogle så beklagelse, andre anger, og andre igen så undskyldninger.
Some people saw that as an act of regret, others as an act of remorse, and still others as an act of excuse.
anger
I det klassiske værk,« Don Juan Tenorio«, som De måske kender, siges det, at anger er sjælens frelse.
It is said in a Spanish classic which you probably know - ' Don Juan Tenorio ' - that a modicum of contrition brings salvation.
Sådan som jeg forstår det, så er der givet udtryk for beklagelse og anger fra forsyningsselskaberne i Tyskland og transportorganisationen.
My understanding is that there has been some expression of regret and contrition on the part of the utilities in Germany and the transport organization.

Eksempelsætninger "anger" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIf there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Ved den mindste eller svageste politiske afsporing griber folkevreden om sig på ny.
EnglishIt is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor disse trusler vækker vrede blandt befolkningen.
EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes thi Græmmelse bor i Tåbers Bryst.
EnglishFor all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig hans Hånd er fremdeles rakt ud.
EnglishFor all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Thi alle er Niddinger og Ugerningsmænd og hver en Mund taler Dårskab.
EnglishOn the other hand, secrecy can also protect powerful profiteers from popular anger.
Men hemmeligholdelse kan også betyde, at magtfulde udbyttere beskyttes mod folkets vrede.
EnglishOnly through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred.
Hvis vi ikke undgår ekstreme reaktioner, risikerer vi at forværre situationen.
EnglishBut it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Men det er også kilde til frustration og vrede for de lovlydige borgere.
EnglishPublic anger forced national governments and the European Union into action.
Offentlighedens vrede tvang de nationale regeringer og Den Europæiske Union til at handle.
EnglishHe that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
Hvo Uret sår vil høste Fortræd hans Vredes Ris skal slå ham selv.
EnglishI reiterate and stress that the Commission shares the anger of consumers.
Jeg gentager og understreger, at Kommissionen deler forbrugernes vrede.
EnglishIf God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him.
Gud lægger ikke Bånd på sin Vrede Rahabs Hjælpere bøjed sig under ham;
EnglishMany sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Der må have været mange skeptikere hen ad vejen, som har vakt Deres berettigede vrede.
EnglishWrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy?
Vrede er grum og Harme skummer men Skinsyge hvo kan stå for den?
EnglishWho can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not?
Måske vil Gud da angre og holde sin glødende Vrede tilbage så vi ikke omkommer.
EnglishCease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.
Tæm din Harme lad Vreden fare græm dig ikke det volder kun Harm.
EnglishHe will see the impact of that disappointment and anger in the days to come.
Denne skuffelse og vrede vil komme til udtryk i de kommende dage.
EnglishAnd the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.
og da Saul hørte det overvældede Guds Ånd ham og hans Vrede blussede heftigt op.
EnglishFor yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.
Thi end om en føje Stund er Vreden ovre og min Harme vender sig til deres Fordærv.
EnglishYet thou sayest, Because I am innocent, surely his anger shall turn from me.
Og du siger: "Jeg er frikendt hans Vrede har vendt sig fra mig.

Synonymer (engelsk) for "anger":

anger