Engelsk-dansk oversættelse af "Anglo-"

EN

"Anglo-" dansk oversættelse

DA
DA

"anglo-" engelsk oversættelse

EN
EN

Anglo- {adjektiv}

volume_up
Anglo-
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Tag tilfældet med Kenya og Anglo Leasing-skandalen.
Anglo-American law has caused us grievous problems in the United Kingdom and I do not want to see it here.
Anglo-amerikansk lovgivning har skabt store problemer i Det Forenede Kongerige, og det ønsker jeg ikke at se her.
In conclusion, the challenge to this House is Anglo-American law and whether Anglo-American law will supersede the European model.
Den udfordring, Parlamentet står over for, er den anglo-amerikanske lovgivning, og om denne lovgivning ' vinder ' over europæisk lovgivning.
DA

anglo- {adjektiv}

volume_up
anglo-
Tag tilfældet med Kenya og Anglo Leasing-skandalen.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Anglo-amerikansk lovgivning har skabt store problemer i Det Forenede Kongerige, og det ønsker jeg ikke at se her.
Anglo-American law has caused us grievous problems in the United Kingdom and I do not want to see it here.
Den udfordring, Parlamentet står over for, er den anglo-amerikanske lovgivning, og om denne lovgivning ' vinder ' over europæisk lovgivning.
In conclusion, the challenge to this House is Anglo-American law and whether Anglo-American law will supersede the European model.

Eksempelsætninger "Anglo-" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd all this exactly coincides with the new Anglo-American bombing.
Og alt dette er netop sammenfaldende med det nye angloamerikanske bombardement.
EnglishThere is the Anglo-saxon model with its well-known success: 160 000 cattle slaughtered.
Der er den angelsaksiske model med de resultater, vi kender: 160 000 stykker kvæg slagtet.
EnglishIn the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
I Det Forenede Kongerige valgte man den angloamerikanske form for struktur.
EnglishIreland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
Irland passer ind et sted mellem den kontinentaleuropæiske og den angelsaksiske socialmodel.
EnglishThe new Anglo-Irish rail links are of great benefit to the environment and the region.
Også de nye jernbaneforbindelser i det engelske og irske område er meget fordelagtige for miljøet og regionen.
EnglishThe tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
Tóraidhe var engelsksindede irere, der blev fordrevet fra deres land på grund af deres religion.
EnglishThe waters of a flood of Anglo-Saxon self-delusion are lapping at the steps of the Fortezza del Basso.
Vandene i en flodbølge af angelsaksisk selvbedrag skyller nu op omkring trinene ved Fortezza del Basso.
EnglishAmerica has become a world under Anglo-Saxon domination.
Det er blevet et samfund under angelsaksisk dominans.
EnglishBut this must not be a purely Anglo-Saxon affair.
Men dette må ikke udelukkende blive en angelsaksisk affære.
EnglishWe could have spared ourselves this Anglo-French conflict, also involving Germany to some extent.
Vi kunne have skånet os selv for denne engelsk-franske konflikt - og tyskerne er jo også til en vis grad involveret.
EnglishWhat is it saying about the Anglo-French beef issue?
Hvad siger det om det engelsk-franske oksekødsproblem?
EnglishThis Anglo-Saxon model is a model of the invisible hand, but it is really the visible hand of capitalism.
Denne angelsaksiske model er den usynlige hånds taktik, men det er i virkeligheden kapitalismens synlige hånd.
EnglishI hope that such public opinion does not believe that there is an Anglo-American war against Iraq.
Jeg håber, at disse offentlige meninger ikke er af den opfattelse, at der er tale om en angloamerikansk krig mod Irak.
EnglishOn the one hand, there is the Anglo-Saxon tradition, characterised by laissez-faire and open market principles.
På den ene side står en angelsaksisk tradition, der er præget af laissez faire og open market-principper.
EnglishTake the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Tag tilfældet med Kenya og Anglo Leasing-skandalen.
EnglishAnglo-American law has caused us grievous problems in the United Kingdom and I do not want to see it here.
Anglo-amerikansk lovgivning har skabt store problemer i Det Forenede Kongerige, og det ønsker jeg ikke at se her.
EnglishAnd my God, if Anglo-Saxons were able to come to an understanding on the Echelon Treaty, they can exchange favours.
Og ærlig talt, når man angelsaksere imellem kunne enes om Echelon, kan man vel også gøre hinanden en tjeneste.
EnglishThe international community is nothing but a hollow formula for supporting the empire and its Anglo-Saxon flunkeys.
Det internationale fællesskab er blot et meningsløst begreb til støtte for imperiet og dets angelsaksiske tjenere.
EnglishConsequently, I welcome the Anglo-Dutch initiative to make biotechnology a key priority on the Stockholm agenda.
Jeg hilser derfor det britisk-nederlandske initiativ om at gøre bioteknologien til et vigtigt punkt på dagsordenen i Stockholm velkomment.
EnglishThe French Canadians of course, but also the Anglo-Saxons who, as Ottawa cuts the links with London, lose all uniqueness.
Franskcanadierne naturligvis, men tillige angelsakserne, som i takt med, at Ottawa kapper båndene til London, mister deres egenart.

Synonymer (engelsk) for "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon